Technická univerzita otevřela v Ostravě první univerzitní školku

Ostrava - Spolu se školáky dnes poprvé po prázdninách vyrazili také děti do školek. Těch je přitom v České republice nedostatek, což musí řešit nejen rodiče, ale také zaměstnavatelé. Vlastní školky tak v posledních letech zřizují i univerzity, k nimž dnes přibyla i Vysoká škola báňská - technická univerzita v Ostravě. Ta jako úplně první z univerzitních školek sídlí ve vlastní nové budově, zároveň ale přímo uprostřed univerzitního kampusu. „Jsem rád, že naše univerzita rozšiřuje nabídku služeb. Naši studenti a zaměstnanci mohou umístit své děti v univerzitní mateřské škole a v klidu se pak věnovat studiu, práci či výzkumu,“ říká rektor VŠB-TUO Ivo Vondrák.

Mateřskou školku, která je určená dětem jak zaměstnanců, tak i studentů, nechalo vedení školy postavit doslova pár metrů od studoven, laboratoří a výzkumných pracovišť. „Rádi bychom udrželi mladé lidi u vědy, proto jim nabízíme tuto službu,“ vysvětlil rektor ostravské univerzity Ivo Vondrák.

Zájem o školku, jejíž fungování je přizpůsobeno specifickým potřebám provozu na vysoké škole a nabízí tak třeba možnost vyzvedávat později než v běžných školkách, je velký nejen mezi zaměstnanci univerzity, ale i například mezi studentkami doktorandského studia.

Výstavbu budovy za více než deset milionů korun hradila škola ze svého rozpočtu. Škola se pro novostavbu rozhodla hlavně z praktických důvodů. „Požadavky na školky nejsou úplně jednoduché. Snažili jsme se najít prostor, který by byl zajímavý a zároveň měly děti i možnost hrát si na zahradě. Jedna z variant bylo využít přízemí kolejí, ale přiznám se, že i z bezpečnostních důvodů se mi to moc nelíbilo,“ podotkl Vondrák. Školka je připravena pro 50 dětí se stálou docházkou. „Nabízíme i deset míst pro, řekněme, mimořádné situace, kdy rodiče potřebují někam odjet nebo se dětem nemohou věnovat,“ doplnil Vondrák.

Kde také mají univerzitní školky?

  • ČVUT v Praze – školka Lvíčata
  • Mendelova univerzita v Brně – školka Hrášek
  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – školka Qočna
  • Univerzita Palackého v Olomouci
  • Vysoká škola ekonomická v Praze

V prvním roce navíc děti navštěvují školku zdarma, její provoz se podařilo financovat z dotace v rámci operačního programu EU Lidské zdroje a zaměstnanost, takže rodiče budou v prvním roce hradit pouze stravné. „Je to spíš benefit než něco, na čem bychom měli vydělávat,“ slibuje rektor finanční dostupnost školky i do budoucna.

Video Rozhovor s Ivo Vondrákem
video

Rozhovor s Ivo Vondrákem

A protože je školka součástí technicky zaměřené univerzity, chtěla by i u svých malých žáků vzbudit lásku k technice a přírodním vědám. „Chceme, aby si děti uvědomily, že budoucnost je v průmyslu a nových technologiích,“ řekl rektor univerzity, která se dětem věnuje i jinak, například o prázdninách pořádá tábory pro školáky. V ostravské univerzitní školce si uvědomují i význam výuky angličtiny a chybět nebudou ani odpolední zájmové aktivity.

Rozhodnutí o zřízení vlastní školky přijalo vedení univerzity již před dvěma lety, přičemž se nechalo inspirovat podobnými zařízeními na jiných vysokých školách u nás, především na ČVUT v Praze, kde školka pro děti zaměstnanců a studentů úspěšně funguje již pátým rokem. Zatímco na jiných vysokých školách ale používají pro své školky rekonstruované prostory univerzit, v ostravském kampusu vznikla školka úplně nová.