AVÍZO: Dny evropského dědictví na zámku Mníšku pod Brdy

Dny evropského dědictví se konají každým rokem v září v mnoha městech i obcích po celé Evropě a tedy i u nás. Také státní zámek Mníšek patří mezi objekty, které se k této akci pravidelně připojují. V letošním roce akce probíhá ve dnech od 7. do 15. září a na Mníšku při této příležistosti nabídneme svým návštěvníkům vstup na jednotlivé prohlídkové okruhy zdarma.

V sobotu a neděli 7. a 8. září a od úterý do soboty 10. – 14. září bude umožněn bezplatný vstup na první návštěvnickou trasu. „Při prohlídce této části zámku se nahlíží také do tří nárožních věží. V první z nich se nachází kaple svatého Serváce, která je nejdochovalejším barokním interiérem zámku s originální stropní výzdobou, původním vybavením a obrazem Karla Škréty. I v dalších věžích jsou zajímavé exponáty. Stropní hodiny či rohaté křeslo,“ láká průvodkyně Růžena Langerová. Prohlídka první trasy nabízí kromě věží i další reprezentativní místnosti zámku. Jídelny, salóny a salónky, přípravnu, knihovnu a pracovnu. 

V neděli 15. září se pro změnu otevřou zdarma komnaty posledních zámeckých majitelů na druhém prohlídkovém okruhu. Při návštěvě této trasy nahlédneme do soukromí Kastů z Ebelsbergu, posledních pánů na zámku, kteří tu žili ještě v první polovině 30. let minulého století. „V rámci této prohlídky se seznámíme se stylem bydlení drobné šlechty v době první republiky. Paní hraběnka a pan baron měli své místnosti zařízené drahocenným dobovým nábytkem, ale zároveň vybavené moderními technickými vymoženostmi. Běžně už používali telefon, fotoaparát, rádio, gramofon nebo fén na vlasy,“ upřesňuje průvodkyně Anna Čelouchová.

„Volný vstup je možný pouze s platnou vstupenkou, kterou zdarma obdržíte na pokladně zámku,“ doplňuje důležitou informaci zástupkyně kastelánky zámku Ivana Černá.

V neděli 15. září od 18 hodin se pak v rámci Mníšeckého kulturního léta koná koncert uherskohradičského folklórního souboru Hradišťan pod vedením Jiřího Pavlici, který stojí v  čele Hradišťanu již od roku 1978. Cimbálová muzika v příjemném prostředí zámecké zahrady a známé skladby jako Modlitba za vodu, Mlýnek či Lásko, milá lásko zvou k poslechu i pěknému zážitku. Vstupné v předprodeji činí 150 Kč, na místě před koncertem 190 Kč. V rámci vstupného na koncert si můžete ještě před jeho začátkem prohlédnout expozici o historii módy na panenkách a výstavu z přírodnin paní Taťjany Krechové.

Marie Charvátová, Mníšek pod Brdy