Univerzita Palackého v Olomouci bude mít nového rektora

Olomouc – Univerzita Palackého v Olomouci hledá pro volební období 2014 až 2018 nového rektora. O funkci se ucházejí dva kandidáti: současný rektor Miroslav Mašláň a šéf katedry historie na filozofické fakultě Jaroslav Miller.

„Kanceláři senátu bylo doručeno 14 návrhů, z toho 11 na současného pana rektora a tři na pana profesora Millera. Oficiálně jsou navrženi pouze tito dva. Oproti posledním volbám musely návrhy na kandidáty obsahovat jejich souhlas, takže víme, že oba s kandidaturou souhlasí,“ uvedl šéf volební komise Jiří Langer z pedagogické fakulty.

Jako první oznámil oficiálně svoji kandidaturu vedoucí katedry historie Jaroslav Miller. „Myslím si, že Univerzita Palackého má obrovský potencionál, který bychom mohli využít lépe. Univerzita by se mohla dynamicky rozvíjet. Rád bych také dosáhl své vize mezinárodně ukotvené univerzity. Chtěl bych, aby měla mnohem větší mezinárodní přesah. To je hlavní důvod, proč kandiduji,“ informoval Miller.

Ve volbách o rektorské křeslo se utká s Miroslavem Mašláňem, kterému končí první funkční období: „Chci, aby Univerzita Palackého byla excelentní evropskou univerzitou. Chci pokračovat v aktivitách k dosažení tohoto cíle. Chci klást důraz na podporu výzkumných a badatelských aktivit a internacionalizaci univerzity,“ uvedl Mašláň.

Oba kandidáti by měli do konce září zveřejnit své volební teze, jejich veřejná prezentace a diskuse s akademickou obcí je naplánována na 9. října do auly právnické fakulty. Volby jsou plánovány na 16. října.