Dolní oblast Vítkovice připravuje další hravé expozice o vědě

Ostrava - Po Malém světě techniky, který úspěšně funguje v bývalé energetické ústředně zvané U6, připravuje sdružení Dolní oblast Vítkovice k otevření takzvaný velký Svět techniky. Stavební část se dokončuje, vybavení expozic by mělo být hotovo v září příštího roku. Populárně naučné centrum bude atraktivní nejen svým obsahem, který hravou formou přiblíží vědu a techniku, ale také architektonicky.

Prosklenou stavbu, v jejíž fasádě se zrcadlí rezivějící průmyslové památky, navrhl Josef Pleskot, který je rovněž autorem přestavby bývalého plynojemu vítkovického industriálního areálu.

Zatímco Malý svět techniky, který je komponovaný v duchu dobrodružných knih Julese Verna, seznamuje malé i velké návštěvníky s vývojem techniky za posledních dvě stě let, Svět techniky přiblíží moderní bádání. „Návštěvníci se v novém centru dozví, co je věda, jak funguje počasí, jak mohou pomoci životnímu prostředí, co se skrývá pod pojmem energie, jak funguje vesmír nebo jak jednoduše se dá vysvětlit matematika,“ uvedl ředitel Světa techniky Jakub Švrček.

Centrum se bude skládat ze čtyř světů s trvalými expozicemi. Půjde o Dětský svět, Svět vědy a objevů, Svět přírody a Svět civilizace. Jeden svět pak bude určený pro dočasné výstavy.

Součástí Dětského světa určeného dětem od dvou do šesti let bude pohádkový les. „Děti tady zjistí, jak funguje město, les, lidské tělo, zahrají si na stavbaře, vyzkouší si, jak se pracuje s různými materiály. Přitom si vytvoří vlastní výrobek,“ řekl Švrček. Exponáty budou popsány také v angličtině a polštině.