Střecha vyhořelého ovčína v Předklášteří září novotou

Předklášteří (Tišnovsko) - Šest let po ničivém požáru se farnosti podařilo opravit střechu bývalého ovčína v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova. Dělníci při rekonstrukci domu v památkově chráněném areálu museli použít stejné technické postupy jako stavbaři před třemi stoletími.

Tesaři si při pokládání střechy osvěžili dobové postupy. Celá střešní stavba je poskládaná prakticky jen ze dřeva – spoje drží dubové kolíky a důmyslný systém čepů. „Používali jsme tradiční tesařské spoje, které se kromě památek už téměř nikde jinde nepoužívají. Práce na takovém projektu je větší výzva a člověk se potom vždycky diví, jak naši předkové dokázali takový krov postavit bez mechanizace, kterou máme dnes k dispozici,“ řekl stavbyvedoucí Pavel Hrbáč s narážkou na jeřáb, který vyzvedával každou z 36 tisíc tašek na střechu.

Stavbyvedoucí Pavel Hrbáč

„Zastřešení jsme provedli klasickou barokní ležatou stolicí na rozpětí objektu šestnáct a půl metru, což je republikový unikát.“


Video Stavbyvedoucí Pavel Hrbáč o rekonstrukci střechy ovčína
video

Stavbyvedoucí Pavel Hrbáč o rekonstrukci střechy ovčína

Práce na obnově krovů a střechy ovčína trvaly celých pět let. „Nepodařilo se sehnat všechny prostředky najednou. Každý rok se proto dělala jedna čtvrtina střechy a zpočátku se opravovalo i zdivo nebo se dělaly římsy. Odhaduju, že po rekonstrukci krytina vydrží až padesát let, krovy 100 až 150 let,“ dodal Hrbáč.

Oprava střechy stála celkem 4,5 milionu korun. Platil ji havarijní fond ministerstva kultury a přispěl i Jihomoravský kraj.

/*json*/{"map":{"lat":49.353301455753,"lng":16.400549411774,"zoom":17,"mapTypeId":"satellite"},"markers":[{"lat":49.353231568833,"lng":16.399122476578,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Rekonstrukce ovčína ale rozhodně není u konce. Stavba potřebuje vnitřní a vnější omítky a výměnu podlah. Teprve pak bude možné impozantnímu prostoru najít nové využití.

Před lety se uvažovalo, že by se tam mohly nastěhovat depozitáře Podhoráckého muzea. „Prostory muzea jsou stísněné a tím, že muzeum vyvíjí činnost, tak se stále rozrůstá. Bylo jednou z variant udělat z toho depozitáře muzea, ale v současné době to nepřipadá v úvahu,“ řekl vedoucí Podhoráckého muzea Josef Zacpal.

Ovčín vzplál před pěti lety. Požár vznikl při neopatrné dětské hře s ohněm. Z budovy zbyly jen trosky a před stržením ji zachránilo jen to, že patří cisterciáckému opatství kláštera Porta Coeli. Finančně nesmírně náročná oprava i přes podporu kraje nebo havarijního programu ministerstva kultury postupuje zatím jen pomalu.