Ostravští historici představili ve Washingtonu výstavu o Olze Havlové

Ostrava/Washington – Putovní výstava Olga Havlová ve vzpomínkách přátel a fotografiích Bohdana Holomíčka ostravského Gymnázia Olgy Havlové a Občanského sdružení PANT zavítala až do USA. Na českém velvyslanectví ve Washingtonu měla její anglická verze slavnostní vernisáž 5. září 2013.

Anglická verze výstavy, která vznikla ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů, byla součástí kulturního festivalu Mutual Inspirations.Ten se letos věnuje osobnosti a dílu Václava Havla. Zástupce českého velvyslanectví, kteří festival zahájili, vystřídali členové iniciativy Političtí vězni.cz, kteří představili základní biografické údaje a prameny vztahující se k Václavu Havlovi. 

Mutual Inspirations Festival

Samotnou výstavu o Olze Havlové uvedli její autoři z Občanského sdružení PANT Petr Pánek, Jiří Sovadina a Petr Šimíček společně se zástupcem Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeňkem Hazdrou. „Mile nás překvapilo přijetí výstavy americkým publikem i krajany. Po samotném zahájení výstavy nás během následné recepce mnozí z pozvaných hostů kontaktovali a zpravidla se rozpoutaly velmi zajímavé diskuse. Zajímalo je především, jak na výstavu a naše další výukové aktivity reagují studenti ve školách, učitelé i lidé, kteří se s nimi setkávají ve veřejném prostoru. Také naše motivace, proč vše děláme jako občanská iniciativa, jak je to u nás v oblasti výuky moderních dějin s podporou státu či konkrétně ministerstva školství, kam dále směřujeme a jaké máme cíle,“ uvedl Petr Šimíček, člen PANTu a pedagog Gymnázia Olgy Havlové.

Návštěvníci vernisáže, mezi kterými nechyběli ani zástupci ministerstva zahraničí a Pentagonu a kterou pozdravem podpořila Madeleine Albrightová, měli k dispozici reprezentativní anglické katalogy se vzácnými snímky Bohdana Holomíčka a texty z výstavních panelů. V sále bylo rovněž mnoho československých exulantů a reprezentantů krajanských sdružení. „Velmi nás potěšila pochvalná slova na adresu naší práce od dcery Milady Horákové paní Jany Kánské i jejího muže, a také paní Jany Švehlové, psycholožky zabývající se traumaty dětí vězněných rodičů,“ dodal Petr Šimíček.

Výstava Olga Havlová ve vzpomínkách přátel a fotografiích Bohdana Holomíčka vznikla u příležitosti 80. výročí narození Olgy Havlové.