Jihomoravské soudy jsou rychlejší. Rekordmanem je Městský soud v Brně

Jižní Morava - Podle průzkumu České televize jednají prvoinstanční soudy na jihu Moravy rychleji. Počet nedokončených případů se okresním soudům podařilo snížit o pětinu. Ministerstvo spravedlnosti totiž poslalo na administrativu více peněz. Co do počtu nedodělků je rekordmanem Městský soud v Brně. Ten má ještě 44 tisíc nedokončených případů. Před dvěma lety jich měl ale o polovinu víc.

„Městský soud v Brně patří s vysokým počtem nevyřízených věcí k nejpřetíženějším soudům České republiky,“ připustila jeho mluvčí Gabriela Stočková. Co do počtu návrhů je aktuálně největším soudem prvního stupně. „Důvodem vysokého počtu nevyřízených kauz bylo dlouhodobé personální poddimenzovaní,“ prohlásila Stočková.

Nedostatek vyšších soudních úředníků se podařilo Městskému soudu v Brně vyřešit i díky financím z ministerstva. Noví zaměstnanci výrazně zrychlili nedodělanou agendu. Z více než 63 tisíc nedokončených případů v roce 2011 poklesl počet nedodělků na 44 tisíc. Rychlejší vyřízení agendy zaznamenaly také okresní soudy v Hodoníně, Vyškově nebo Břeclavi. Pomalejší byl naopak znojemský okresní soud.

Podle Lenky Krčálové z Okresního soudu ve Znojmě trápí administrativu trestního oddělení především případy zanedbání povinné výživy. Civilní část soudu zase nejčastěji řeší pojistné nebo úvěrové smlouvy.

Nedodělky prvoinstančních soudů v JMK

  2011       2013    rozdíl v %
MS Brno 63 125  
   44 518  
   -29,5
Brno venkov 2 425    2 389    -1,5
Blansko 1 207  
   1 386    14,8
Břeclav 6 527    6 056    -7,2
Hodonín 5 140    3 818    -25,7
Vyškov 2 511    2 189    -12,8
Znojmo 1 962    2 780    41,7
       
Celkem 82 897    63 136    -23,8

Vleklé spory způsobují pomalí soudci i účastníci sporu

„Měli jsme případ restitučního sporu od roku 1992 nebo 1993. Ten skončil až v roce 2010 tím, že se strany dohodly,“ zavzpomínal na jeden z dlouhých případů advokát Lukáš Prudil. Právě vleklé restituční případy často komplikuje smrt některého z účastníků, nebo zdlouhavé dědické řízení.

Nedodělkům nahrávají také pomalejší soudci i časté změny legislativy. „Kde dojde ke změně právního předpisu, vždycky to znamená zpomalení činnosti soudu. Určitě jsou soudy částečně přetíženy bagatelními záležitostmi,“ uvedl Prudil. Pomyslným bičem na pomalé soudce je kárná žaloba k Nejvyššímu správnímu soudu. Ten jich za posledních pět let řešil více než padesát. V jedenácti případech dokonce soudce odvolal.

Typickým příkladem vleklého sporu je například právní boj o náhradu škody, který se obvykle neobejde bez složitého dokazování. „Evergreenem jsou vypořádání společného jmění manželů po rozvodu. V těchto případech jsou průtahy způsobovány spíše účastníky,“ potvrdil Prudil.

Dražební kladívko
Zdroj: ČTK
Autor: Martin Štěrba, Josef Horázný

Přestože soudy se snaží počet restů co nejvíce snížit, nový občanský zákoník soudcům práci opět přidělá. Okresní soudy by v příštím roce získaly významnou část agendy, kterou doposud řešily ty krajské. Práci justice výrazně zpomalila také prezidentská amnestie na začátku letošního roku. Soudci ale případy projednávali nad rámec své běžné práce a nad spisy zasedali i o víkendech a po pracovní době. I přesto ale amnestie mohla způsobit částečně zdržení některých dalších případů.

Obavy z vyššího počtu nedodělků měly soudy i v době, kdy hrozilo, že na ně přejdou spory z Českého telekomunikačního úřadu. Na stolech soudců by tak přistála i sporná vyúčtování za telefon. Zatím ale podobný přesun agendy nehrozí.

Video Téma rychlejších soudů v UvR
video

Téma rychlejších soudů v UvR