Kolínské památky při Dnech evropského dědictví

Díky Dnům evropského dědictví bylo lidem umožněno nahlédnout do kolínských památek, které jsou většinou veřejnosti uzavřeny. V kolínské synagoze se již od roku 1955 bohoslužby neslouží. Její součástí je i cenná barokní schránka na svitek tóry. Její stáří se odhaduje na 315 let.

K jedné z nejstarších památek svého druhu v Čechách patří také starý židovský hřbitov. Na jeho pozemku se nachází přibližně 2600 náhrobků. Nejstarší čitelné náhrobky pochází z roku 1492.