Společnost Žebřík buduje stacionář pro postižené dospělé. Chybí ale peníze

Ostrava - Obecně prospěšné společnosti Zebřík chybí asi milion korun na dokončení denního stacionáře, který by měl sloužit dospělým mentálně i tělesně postiženým lidem. Momentálně žijí v pronajatých prostorách, které ale nestačí.

Například Petrovi je dvacet jedna let a dětství prožil ve speciální škole pro děti s více vadami. Když ji dokončil, rodiče řešili, jak se o něho postarají dál. „Nebýt Žebříku, Petr by musel být doma. V Ostravě a okolí je totiž velmi málo zařízení, která se přes den věnují dospělým postiženým,“ uvedl otec mladíka Petr Slanina.

Dočasné zázemí poskytli tělesně i mentálně postiženým absolventům škol rodiče jednoho z nich ve svém domě.

Pokud se podaří stacionář dostavět, bude tam moci trávit den až patnáct nemocných. Žebřík přestavuje nevyužitý dům v Ostravě-Nové Vsi, který získal před čtyřmi roky. Na přestavbě zatím pracují dobrovolníci i jeho budoucí klienti.

Společnost Žebřík má také dva bazary, ve kterých prodávají dobrovolníci. Celý výtěžek z prodeje jde na stavbu denního centra. „Už jsme proinvestovali zhruba milion a půl korun. Asi milion nám ještě chybí,“ uvedl předseda správní rady společnosti Richard Gazda.

Lidé z Žebříku nedostali na stavbu stacionáře pro dospělé s kombinovanými vadami žádnou dotaci ani materiální pomoc. Přivítali by ji. A ocenili by i dobrovolnickou práci na stavbě.