Brňané mohou obdivovat Bibli kralickou. Vystavená bude jen 14 dní

Brno - Z tmavého depozitáře na světlo světa - originál jednodílné Bible kralické je k vidění v Moravském zemském muzeu na dva týdny. Delší pobyt na světle by totiž vzácný svazek poškodil. Dietrichsteinský palác kvůli expozici dočasně rozšířil návštěvní hodiny.

„Bible kralická měla mimořádný vliv na vývoj českého jazyka. Samozřejmě i vnější podoba je výjimečná. Kralické tisky obecně jsou uznávány za jedny z typograficky nejkvalitnějších dobových tisků v celé Evropě,“ vysvětlil kurátor brněnské výstavy Jiří Mitáček. Po stránce jazykové se tato bible stala vzorem pro řadu českých buditelů, kteří i díky ní zachránili ohrožený český jazyk.

Bible kralická se „narodila“ v roce 1613 v Kralicích nad Oslavou. Letošní 400. výročí této významné literární památky, která symbolizuje vrchol tiskařství u nás, připomíná i výstava v Moravském zemském muzeu na Zelném trhu.

Video Význam Bible kralické vysvětluje kurátor Jiří Mitáček
video

Význam Bible kralické vysvětluje kurátor Jiří Mitáček

Bible kralická

Bible kralická je česká tištěná bible, kterou z původních biblických jazyků (hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny) přeložili překladatelé a teologové Jednoty bratrské. Svůj název dostala podle místa vytištění, kterým byly Kralice. Je to první český překlad bible z původních jazyků, nikoli z latinské Vulgáty. První vydání Bible kralické vyšlo v šesti svazcích, proto se často označuje jménem „šestidílka“. Rozdělení textu do šesti svazků bylo způsobeno tím, že se nejednalo jen o biblický text, ale i o rozsáhlé komentáře po stranách, díky kterým se text značně rozšířil. Jednodílné vydání z roku 1613 už neobsahovalo poznámkový aparát.

Zdroj: Wikipedie

O víkendu 14. a 15. září si Kraličtí připomínali významné výročí od posledního předbělohorského vydání bible. V rámci jubilea, které je spolu s příchodem slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje před 1150 lety dalším významným výročím letošního roku, chystá malý dárek i Česká pošta. Bible kralická se ocitne na poštních známkách, které se začnou tisknout v říjnu.

Výstava 400 let Bible kralické v MZM

Výstava se koná od soboty 28. září do 13. října.

Mimořádná otevírací doba v Dietrichsteinském paláci: pondělí - pátek 9.00 - 18.00 hodin, sobota - neděle 13.00 - 18.00 hodin. Plné vstupné je 30 Kč, zvýhodněné 20 Kč.