Pod vrstvou omítky se 75 let skrýval československý státní znak

Jihlava – Dlouhá léta zůstával historický znak Československé republiky skrytý pod vrstvou omítky na budově jedné jihlavské základní školy. Objevit se ho podařilo až díky zvídavosti nového ředitele. Znak, jemuž dominuje zhruba metrový lev, před zraky kolemjdoucích zamaskovali v roce 1938 nacisté, aby obyvatelům města denně nepřipomínal období první republiky.

Generace ředitelů a historiků si neobvyklé nerovnosti na fasádě základní školy v Havlíčkově ulici v Jihlavě buď nevšimly, nebo po ní nepátraly. Až Radim Foit, který se před rokem stal novým ředitelem školy, začal po tajemství pátrat. „Tušil jsem, že by tam něco mohlo být, protože to tam evidentně nepatřilo. Bylo mi divné, že by tam někdo udělal takovou věc jen tak, když by tam neměla být,“ popsal Foit.

Za pomoci rodičů svých žáků začal pátrat v archivech, které záhy tajemství jedné ze stěn odhalily. Na fotografii z Moravského zemského muzea v Brně byla škola zachycená v období první republiky, kdy ji ještě zdobil betonový státní znak Československa.

Československý státní znak zakryli v roce 1938 nacisté, Jihlava totiž byla v té době německým městem. „Škola byla středem zájmu protektorátních úřadů, potažmo Němců, kteří chtěli tento symbol nějakým způsobem omezit, případně zlikvidovat,“ potvrdil historik Zdeněk Jaroš. Úplné odstranění betonového symbolu bylo ale pravděpodobně příliš náročné, proto se ho Němci rozhodli jen překrýt omítkou.

  • Základní škola na dobové fotce z Moravského zemského archivu
    Základní škola na dobové fotce z Moravského zemského archivu zdroj: ČT Brno
  • Znak nad vchodem do školy byl překrytý omítkou
    Znak nad vchodem do školy byl překrytý omítkou zdroj: ZŠ Havlíčkova, Jihlava

Před zraky obyvatel Jihlavy byl betonový lev pečlivě ukrytý celých 75 let. Rychlost, s jakou se znak podařilo odkrýt, překvapil odborníky i samotného ředitele. „Původně jsme chtěli udělat sondu, ale šlo to tak hladce, že se znak během čtyř až pěti hodin celý odhalil,“ popsal Foit. Omítnutí znaku paradoxně pomohlo – kvalitní omítka ho dokonale zakonzervovala, proto teď nepotřebuje prakticky žádnou renovaci.

Malý státní znak ČeskoslovenskaMalý státní znak republiky Československé tvořil červený štít se stříbrným dvouocasým lvem, na jehož prsou byl srdeční štítek zobrazující znak Slovenska - dvojramenný kříž vyrůstající z modrého trojvrší na červeném štítu. Malý znak byl jedním ze státních symbolů Československa v letech 1920-1938 a 1945-1960.

(zdroj: Wikipedie)