Výstava drobného zvířectva v Boskovicích

Minulý víkend 21. a 22. 9. se v Boskovicích uskutečnily Husí slavnosti. Jejich součástí byla již tradiční Okresní výstava drobného zvířectva v prostoru za Muzeem Boskovicka. Bylo k vidění 180 kusů králíků, 250 exemplářů holubů a přes dvěstě zástupců vodní a hrabavé drůbeže.

V neděli odpoledne probíhalo předávání cen ve všech odbornostech za účasti předsedy Krajského sdružení chovatelů z Brna Milana Uhera, starosty Boskovic Ing. Jaroslava Dohnálka, místostarostky Ing. Jaromíry Vítkové, ředitelky muzea Boskovicka Mgr. Dagmar Hamalové a ředitele Kulturních zařízení PaedDr. Oldřicha Kováře.

Výstava drobného zvířectva v Boskovicích
Výstava drobného zvířectva v Boskovicích
Více fotek
  • Výstava drobného zvířectva v Boskovicích autor: Luboš Sušil, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/51/5081/508055.jpg
  • Výstava drobného zvířectva v Boskovicích autor: Luboš Sušil, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/51/5081/508059.jpg
  • Výstava drobného zvířectva v Boskovicích autor: Luboš Sušil, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/51/5081/508062.jpg
  • Výstava drobného zvířectva v Boskovicích autor: Luboš Sušil, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/51/5081/508060.jpg

Malou slavnost zahájil jednatel ZO chovatelů Boskovice Radek Blažek a předal slovo hostům.

Ing. Jaroslav Dohnálek: „Děkuji chovatelům za předvedené exponáty, návštěvníkům za účast.“

Výstava drobného zvířectva v Boskovicích
Výstava drobného zvířectva v Boskovicích

Ing. Jaromíra Vítková: „Jako bývalý zemědělský inženýr vyjadřuji obdiv a úctu k Vaši práci. Zejména pro děti jsou zvířata vítané zpestření. Přeji hodně úspěchů, ať Vám nadšení vydrží.“

PaedDr. Oldřich Kovář: „Husí slavnosti a Vaše výstava již neodmyslitelně patří k sobě. Věřím, že to tak bude i v dalších letech.“

Milan Uher: „Děkuji za krásnou výstavu na úrovni a chci vyzdvihnout práci pana Jiřího Musila, jenž se svými členy tuto prezentaci připravil. Též děkuji všem vystavovatelům a děvčatům, jež s poníky dělala radost dětem.“

Mgr. Dagmar Hamalová předala poháry mladým chovatelům – Vendule Koutníkové, Jiřímu Makovskému, Jiřímu Procházkovi, Elišce Přikrylové, Davidu Tenorovi.

Předseda okresní organizace ČSCH Blansko Ing. Karel Král vyhodnotil okresní soutěž a Milan Uher předal ceny: "Děkuji ZO Boskovice za krásnou výstavu uspořádanou v nelehkém počasí. Též ZO Pomezí, Bystřice nad Pernštejnem, Hradec nad Svitavou, Jevíčko za účast. Z jedenácti organizací okresu Blansko se zúčastnilo šest. V odbornosti králíci zvítězila ZO Lysice počtem 1129 bodů. Z holubářů byla nejlepší ZO Olešnice 1126 bodů. V drůbeži obsadila první místo ZO Boskovice – 851 bodů.

Starosta Ing. Jaroslav Dohnálek předal ceny jednotlivcům v odbornosti králíci. Čestné ceny získali Jan Mareček, Pavel Štourač, Miroslav Kelner, Jiří Tenora, Jaromír Němeček, Michal Haupt, Zdeněk Břenek, Jiří Klíma, Ing. Jiří Bareš, Radek Blažek ml.

Ing. Jaromíra Vítková předala čestné ceny za drůbež. A to Jiřímu Musilovi, Jaroslavu Bakovi 3x, Adolfu Švancarovi, Ing. Jiřímu Barešovi, manželům Královým, Ing. Zdeňku Dingovi, Josefu Prchalovi, manželům Královým, Miloši Šustrovi.

Milan Uher předal ceny za holuby těmto chovatelům: Manželům Královým 2x, Miloši Šusterovi, Miloši Paděrovi, Antonu Grznárovi 2x, Jiřímu Musilovi, Jaroslavu Bakovi 2x.

Radek Blažek mi k výstavě upřesnil: „V pátek 20. září proběhlo bez přítomnosti veřejnosti posuzování sedmi rozhodčími z různých koutů Moravy. V sobotu jsme měli i přes časté intenzivní přeháňky otevřeno do osmnácti hodin. V neděli se počasí výrazně zlepšilo a přišlo velké množství lidí. Závěrem chci poděkovat též Sboru dobrovolných hasičů z Knínic, kteří v nočních hodinách naše výstavní prostory střežili.“

Text: Radek Blažek, Luboš Sušil; Foto: Luboš Sušil, Martin Roháček