Výstava v Boskovicích připomíná Jana M. Tomeše

V pátek 20. září večer bylo v pravém přízemí Muzea Boskovicka neobvykle živo. Na vernisáž výstavy Jana Maria Tomeše (1913 – 2010) se přišlo podívat velké množství lidí a to i hodně zdaleka. Jan Marius Tomeš byl básník, překladatel, historik umění a také aviatik. Výstava je v Muzeu Boskovicka k vidění do 27. října 2013.

Výstavu zahájil historik Mgr. Petr Vitámvás: „Výstavu jsme uspořádali ke stému výročí narození Jana M. Tomeše. Zdravím mezi námi místostarostku Boskovic Ing. Jaromíru Vítkovou a básníka PhDr. Jiřího Kuběnu (1936).“

Z vernisáže v Boskovících
Z vernisáže v Boskovících
Více fotek
  • Z vernisáže v Boskovících autor: Luboš Sušil, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/51/5081/508042.jpg
  • Z vernisáže v Boskovících autor: Luboš Sušil, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/51/5081/508041.jpg
Z vernisáže v Boskovících
Z vernisáže v Boskovících
Více fotek
  • Z vernisáže v Boskovících autor: Luboš Sušil, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/51/5081/508039.jpg
  • Z vernisáže v Boskovicích autor: Luboš Sušil, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/51/5081/508038.jpg
Z vernisáže v Boskovících
Z vernisáže v Boskovících
Více fotek
  • Z vernisáže v Boskovících autor: Luboš Sušil, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/51/5081/508045.jpg
  • Z vernisáže v Boskovících autor: Luboš Sušil, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/51/5081/508043.jpg
  • Z vernisáže v Boskovících autor: Luboš Sušil, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/51/5081/508044.jpg
  • Z vernisáže v Boskovících autor: Luboš Sušil, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/51/5081/508040.jpg
Z vernisáže v Boskovících
Z vernisáže v Boskovících
Více fotek
  • Z vernisáže v Boskovících autor: Luboš Sušil, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/51/5081/508049.jpg
  • Z vernisáže v Boskovících autor: Luboš Sušil, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/51/5081/508052.jpg

Ing. Jaromíra Vítková: „Jan M. Tomeš působil v nedalekém Kunštátě, proto je výstava u nás. Obě města mají mnohé společné, například první písemné zmínky u obou jsou datované do 13. století. V Kunštátě i Boskovicích se narodila nebo působila řada významných osobností. Patří mezi ně i Jan M. Tomeš.“

Mgr. Petr Vitámvás pokračoval: „Výstavu chystáme asi rok na popud malíře Víta Ondráčka (1959) a Markéty Králové, jíž je Jan M. Tomeš strýcem. Všichni jmenovaní i já jsme se na přípravě podíleli. Grafickou stránku navrhla Michala Pospíšilová Králová. Děkuji i všem kolegům z muzea.“

Básník PhDr. Jiří Kuběna: „Jan M. Tomeš mě navštívil ve svých třiaosmdesáti letech se svou chotí Helenou na Bítově koncem září 1996 při zahájení prvního ročníku setkávání básníků ve spolupráci s Památkovým ústavem v Brně a básníkem Martinem Pluháčkem-Reinerem (1964) - ředitelem nakladatelství Petrov. Byl ušlechtilý a přátelský.“ PhDr. Jiří Kuběna pak mimo jiné též připomenul Tomešův sborník Staré zahrady z roku 1996 (Rudolf Matys 1938). „J. M. Tomeš byl velký sjednotitel, usmiřovatel a spolutvůrce kultury,“ pokračoval básník. Upozornil i na velkou zálibu Tomeše – létání. „Sbohem Jane Máriusi, sbohem Heleno. Nashledanou ve věčnosti v ráji slov a tvarů,“ dodal PhDr. Jiří Kuběna za mohutného potlesku závěrem.

Neteř J. M. Tomeše byla krásným projevem dojatá: „Děkuji básníku Jiřímu Kuběnovi a všem, kteří jste přišli a i těm, kteří se dostavit nemohli, ale patří k blízkým lidem mého stýčka.“

Mgr. Petr Vitámvás poté prohlásil výstavu za zahájenou. Ještě dlouho do pozdního večera návštěvníci procházeli mezi panely a vše prohlíželi. A bylo opravdu na co se dívat ve třech místnostech západního křídla muzea a též v arkádové chodbě.

Mgr. Petr Vitámvás mi k výstavě upřesnil: "Prezentaci jsme připravili s památníkem národního písemnictví. J. M. Tomeš, rodák z Olomouce strávil dětství v Kunštátě a pravidelně se tam vracel. I jeho tvorba je inspirovaná tamní krajinou. Byl nestorem české poezie, posledním žijícím autorem z generace, která vstoupila do literatury na přelomu 30. a 40. let 20. století, jejíž významní představitelé, Jiří Orten, Ivan Blatný, Josef Kainar, Kamil Bednář a další patřili mezi Tomešovy blízké přátele. V padesátých letech působil v Národní galerii, od roku 1959 až do vynuceného odchodu na počátku normalizace v roce 1972 přednášel dějiny umění na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Byl autorem řady literárně a umělecko-historických studií a monografií, z nichž nejvýznamnější je o O. Kokoschkovi, A. Slavíčkovi a Fr. Tichém. Byl také překladatelem, především francouzské poezie (Baudelaire, Mallarmé, Nerval) a autorem řady esejů o literatuře a výtvarném umění. Zemřel v Praze v r. 2010 ve věku nedožitých 97 let.

Luboš Sušil, Boskovice