Přerovští žáci na ozdravné pobyty nepojedou

Přerov – 1 500 školáků z osmi základní škol v Přerově, kteří měli strávit podzim a zimu na dotovaných ozdravných pobytech v Jeseníkách, nikam nepojedou. Mohou za to úředníci přerovského magistrátu, kteří nedokázali splnit podmínku Ministerstva životního prostředí a nezajistili pro žáky specializované lektory. Rodiče se o zrušení pobytu dozvěděli teprve dnes.

Autobus měl pro 280 dětí Základní školy U Tenisu přijet už za několik dní. Na lákavý jedenáctidenní pobyt, který ze tří čtvrtin hradil stát, se přihlásila drtivá většina tamních žáků. Teď ale budou muset místo procházek pod Pradědem dýchat znečištěný vzduch ve městě. Ředitel Základní školy U Tenisu Tomáš Jelínek uvedl, že informaci o zrušení pobytu obdržel až dnes na poradě ředitelů.

Magistrát už zrušil i ubytování v hotelu na Malé Morávce, který měli přerovští žáci obsadit na celých pět měsíců. „Je to mrzuté, do příprav šla spousta práce, všichni se snažili a teď z toho není nic,“ vyjádřila se ředitelka hotelu Linda Mikulenková.

Do projektu dotovaných ozdravných pobytů vybralo Přerov, jako jediné město Olomouckého kraje, samo Ministerstvo životního prostředí. Důvodem bylo zdejší velmi špatné ovzduší.

Přerovský magistrát ale nedokázal splnit podmínku ministerstva a ani po několika měsících hledání nenašel specializované lektory, kteří by děti vyučovali enviromentální nauce. „Zkoušeli jsme speciální agentury, ale ty se zalekly počtu dětí,“ vysvětluje náměstek primátora magistrátu města Přerov Dušan Hluzín (TOP 09). „Vyvinuli jsme maximální úsilí a nelze než konstatovat, že vina nebyla na naší straně,“ dodává vedoucí odboru sociálních věcí a školství Romana Pospíšilová.

Přerovští žáci tak z města vyjedou až v jarních měsících, a to v rámci školy v přírodě. Ty už ale budou muset rodiče zaplatit v plné výši.