České hlavičky 2013: Od Velkého třesku k vítězným projektům

Pokrok není náhodou, ale nutností, tak zní motto soutěže České hlavičky. Osm talentovaných středoškoláků si letos převzalo ceny za projekty týkající se medicíny, matematiky, technologických inovací a dalších oblastí přírodních věd. Záznam slavnostního galavečera v brněnském divadle Reduta odvysílá Česká televize už tradičně 17. listopadu, tedy na Mezinárodní den studentů. Moderování se tentokrát chopili Martin Dejdar a mladá zpěvačka Sára Milfajtová.

„Celý náš vesmír byl nejdřív jen horká hustá hmota, potom se před téměř čtrnácti miliardami let začal rozpínat… Matematika, věda, historie odhalují svá tajemství, že to všechno začalo s Velkým třeskem,“ zpívá se v úvodní znělce amerického sitcomu Teorie Velkého třesku (The Big Bang Theory).

Také osm středoškoláků společně prošlo malou evolucí - na chvíli odložili počítače, měřicí přístroje a laboratorní pláště a v elegantních oblecích a slušivých večerních róbách se proměnili v šarmantní mladé vědce a vědkyně. Na pódiu ukázali, že s pověstí „šprtů“ nemají mnoho společného.

Režisér Ján Novák s oceněnými studenty na zkoušce před galavečerem
Zdroj: ČT Brno

„Nejsou to vědci uzavření sami do sebe. Je to několik krásných mladých lidí, kteří - kromě toho, že jsou chytří a mají super nápady - mají svoje holky nebo kluky, cestují, občas si zatancují, občas možná udělají i nějakou neplechu. Nechceme je proto představovat jen jako mladé Einsteiny,“ řekl režisér Ján Novák, podle kterého se galavečer ponese v napůl humorném a napůl vážnějším duchu. Podle toho také tvůrci vybrali energickou a rozhodně neokoukanou moderátorskou dvojici. 

Martin Dejdar se své role ujal s jasným cílem - přiblížit vědecké talenty mladé generaci. „S tím, že jde o docela složité projekty, se snažíme vypořádat s humorem. Kdyby to bylo jinak, tak tu místo mě stojí asi jiný moderátor,“ míní Martin Dejdar.

Video Režisér Ján Novák o galavečeru soutěže České hlavičky 2013
video

Režisér Ján Novák o galavečeru soutěže České hlavičky 2013

„K Martinovi, který působí jako moudrý muž, jsme hledali ekvivalent tak trochu potrhlé blondýny. Sára Milfajtová je vtipná a navíc umí dobře zpívat,“ dodal Ján Novák.

„Byl záměr, abych působila tak trochu jako Penny z Big Bangu,“ připustila Sára Milfajtová inspiraci populárním seriálem. „Možná o maličko chytřejší,“ usmála se. Diváci se například mohou těšit na šokující odhalení jejího posledního objevu - časového paradoxu chloridu draselného. Ale pozor, mnohým tím nasadí pořádného brouka do hlavy.

Za složitými tématy se skrývají jedinečné nápady

Výzkum chalkogenitového skla dopovaného ionty vzácných zemin nebo třeba výzkum řetězových zlomků kvadratických iracionalit - ačkoli i pouhé názvy oceněných prací berou laikům dech, podle ředitele projektu Pavla Kryštofa se jedná o zajímavé nápady, u nichž si dovede představit využití v běžném životě.

„Jeden z letošních laureátů se například zabýval rovnicí výpočtu procentní sazby nákladů, kterou známe například u poplatků spotřebitelských úvěrů. Prokázal, že tato rovnice matematicky nemá jen jedno řešení. Jeho práce může mít vliv na případné legislativní změny zákona o spotřebitelských úvěrech, která pracuje jen s jedním řešením výpočtu a je tak nejednoznačná,“ uvedl Kryštof. Další ocenění studenti se zabývali dalšími možnostmi léčby AIDS, příčinami vzniku rakovinových nádorů nebo návrhem zařízení, které by díky schopnosti uchovávat energii mohlo nahradit současné baterie.

Soutěž České hlavičky je určena studentům středních škol, zaměřuje se především na technické a přírodovědné obory. Porota složená z renomovaných českých vědců uděluje ceny v pěti kategoriích:

 • MERKUR - „Ekonomie a podnikání“ - cena za práce z oblasti ekonomie a podnikání (uděluje VŠE)
  Laureáti 2013: Evžen Korec (výzkum rovnice výpočtu roční procentní sazby nákladů) a Filip Vinš (vývoj moderní komunikační aplikace pro studenty)
 • FUTURA - „Řešení pro budoucnost“ - cena za praktické projekty, technologie a inovace, které teoreticky či prakticky posouvají současný stav dopředu nebo obohacují dosavadní úroveň poznání z oblasti fyziky, strojírenství, stavebnictví, průmyslu nebo dopravy (Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy)
  Laureáti 2013: Ondřej Zbytek a Ondřej Svoboda (návrh supravodivého setrvačníku)
 • GENUS - „Člověk a svět kolem něj“ - cena se uděluje za odborné práce zkoumající životní prostředí, týká se projektů z oblasti chemie, biochemie, biologie, paleontologie, geologie nebo za technologie zkoumající, zlepšující nebo chránící životní prostředí (uděluje společnost EKO KOM a.s.)
  Laureáti 2013: Jan Hrabovský (výzkum chalkogenidového skla dopovaného ionty vzácných zemin) a Robin Kryštůfek (výzkum v oblasti léků proti AIDS)
 • INGENIUM - „Svět počítačů a komunikace“ - cena za práce a projekty v oblasti informatiky, matematiky, programování a komunikace (uděluje ABB s.r.o.)
  Laureát 2013: Aranka Hrušková (výzkum řetězových zlomků kvadratických iracionalit)
 • SANITAS - „Život a zdraví člověka“ - cena za projekty v nehumanitních oborech týkající se lidského zdraví, virologie a mikrobiologie, biomedicíny a příbuzných oborů (uděluje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR)
  Laureát 2013: Michaela Krákorová (výzkum příčin vzniku nádorových onemocnění)

Soutěž České hlavičky se letos konala už posedmé. Od jejího vzniku došlo k proměně tematického zaměření některých kategorií. „Kategorie se zaměřují na trendovější témata, která je možné více popularizovat,“ řekl Pavel Kryštof.

Letos z projektu vymizela kategorie určená pro žáky pod patnáct let, nově se tedy jedná o soutěž určenou pouze středoškolákům. „Jednak o tuto kategorii nebyl moc velký zájem, navíc se u mladších dětí ještě dost projevuje laické myšlení. Byl proto problém propojit tuto kategorii s celou platformou. Česká hlava, která soutěž České hlavičky pořádá, je seriózní vědecký projekt,“ zdůraznil jeho ředitel.