Rameno Mlýnského potoka už není stoka

Olomouc – Do slepého ramene Mlýnského potoka v centru Olomouce se po pětadvaceti letech vrátila voda. Dosud zapáchající stoka se tak konečně proměnila v tekoucí řeku, která obtéká ostrov s nově vznikající Galerií Šantovka. Po desítkách let se tak do těchto míst znovu vrátí chránění živočichové.

Manželé Hlobilovi bydlí v Olomouci na ulici Domovina už čtyřicet let. Pamatují si proto na malou vodní elektrárnu, která tam přestala fungovat v roce 1989. Od té doby pak voda stála. „Nám to docela páchlo, bylo tady jenom bahno a komáři, takže jsme stále čekali, až to zprovozní, aby voda byla průtočná,“ uvádí Josef Hlobil.

Kolem vznikající Galerie Šantovka teď proudí voda ze všech stran, stejně jako tomu bylo před desítkami let kolem tehdejší továrny Milo. „Nám se podařilo koridor nejen vyčistit, ale také přivést do něj znovu vodu tím, že se nad jezem vybudoval momentálně provizorní průtok. Celkové stavební úpravy koryta stály pět milionů korun,“ vysvětluje mluvčí projektu Šantovka Juraj Aláč.

Video Reportáž Martiny Tlachové
video

Reportáž Martiny Tlachové

Také okolí samotného Mlýnského potoka se v těchto dnech mění ze zarostlé nevábné džungle na příjemnou odpočinkovou zónu. „Je tady jedenáct druhů převážně říčních ryb, dále se tady vyskytuje zvláště chráněný druh rak říční a škeble říční,“ informuje vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce Petr Loyka.

Zcela novou podobu dostane také jez U Sokolovny. Už za války jej poničila letecká puma a podepsaly se na něm také povodně z roku 1997. „Původní jez nahradí v příštím roce nové těleso balvanitého skluzu, což je přírodě blízké opatření, které umožní migraci ryb i vodních živočichů po proudu i proti proudu,“ dodává Petr Loyka.

Lidé bydlící poblíž slepého ramene Mlýnského potoka doufají, že tekoucí voda pod jejich domy pomůže i při povodních – úpravy koryta jsou totiž součástí protipovodňových opatření a většina z místních má s velkou vodou bohaté zkušenosti.