Školství, boj s korupcí, lichvou a exekucí - priority Zelených, SPOZ a KDU-ČSL

Praha - Kvalitnější systém vzdělávání, boj s korupcí, lichváři a exekutory. To jsou vesměs tři hlavní témata, na nichž se shodli zástupci tří politických uskupení v předvolebním vydání pořadu Politické spektrum Ondřej Liška (Strana zelených), Miloš Kužvart (SPOZ) a Jan Bartošek (KDU-ČSL).

KVALITNÍ ŠKOLSTVÍ

Pro Stranu zelených představuje kvalitní vzdělání klíč k úspěšné budoucnosti české společnosti, podle předsedy Ondřeje Lišky ovšem stát v tomto ohledu selhává. „Je potřeba razantně investovat do kvality vzdělávání. Klíčem k dobrému vzdělání je kvalitní pedagog, který má dobré podmínky pro svoji práci. (…) Je absolutně důležité, aby hned po volbách vláda přišla s plánem, jak navýšit investice do vzdělání, zavedla kariérní řád pro učitele, zvýšila platy pedagogů a zlepšila podmínky na veřejných školách,“ říká Liška.

Zelení i SPOZ odmítají jakékoliv školné na českých veřejných školách. Podle kandidáta SPOZ do Poslanecké sněmovny Miloše Kužvarta jde o „odložení nákladů do budoucnosti“. „Školné představuje, ať už v jakékoliv podobě, sociálně-ekonomickou překážku pro získání vzdělání,“ dodává Liška.

Zemanovci podporují mimo jiné i střední odborné a vysoké technické školství. V tom se shodují s KDU-ČSL. „Současný školský systém produkuje velké množství absolventů, kteří jsou prakticky nezaměstnatelní,“ míní lidovecký kandidát do sněmovny Jan Bartošek, který je zastáncem odborných praxí studentů.

Lidovci také podporují mateřské školy. „Školství do určité míry souvisí se zaměstnaností, protože některé ženy se nemohou vrátit na pracovní trh, protože nemohou sehnat místo na pracovním trhu,“ tvrdí Bartošek. Zelení pak chtějí dokonce prosadit zákon, který by místo v mateřské škole garantoval každému dítěti od 3 let věku.

BOJ S KORUPCÍ

SPOZ si vytyčila jako jednu ze svých priorit problematiku korupce. „Veřejné rozpočty jsou kráceny díky korupci ročně zhruba o 200 miliard korun,“ říká Miloš Kužvart ze SPOZ a dodává, že na straně legislativních opatření musí být přijata celá řada zákonů a také musí být posíleny příslušné kontrolní orgány včetně pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu.

Podle předsedy Strany zelených Ondřeje Lišky potřebuje Česká republika mnohem tvrdší zákony. „Ty, které schvalovala Nečasova vláda, byly bezzubé normy, které zanechávaly spoustu děr,“ hodnotí Liška dosavadní fungování vládní koalice ODS a TOP 09.

Předseda Zelených souhlasí s kandidátem SPOZ ohledně nutnosti posílení právního rámce pro boj s korupcí včetně zákona o financování politických stran. „Korupce v politických stranách je motorem korupce v České republice,“ míní Liška.

Podle lidovců je nutné současné zákony „zpřesnit a zpřísnit“. Lidovecký kandidát Jan Bartošek míní, že jediná správná cesta, jak odradit lidi od nezákonného korupčního jednání, jsou přísné sankce. Například takovým firmám by měla být odepřena možnost ucházet se o veřejné zakázky.

BOJ S LICHVOU A EXEKUTORY

Jednou z hlavních priorit KDU-ČSL je slovy stranického kandidáta Jana Bartoška „boj s byznysem s chudobou“. Lidovci chtějí zamezit lichvě a exekuci, protože právě lichvou a exekucí trpí mnoho lidí nejen ve výdělečném věku. „V naší republice máme zhruba 68 tisíc seniorů v exekuci,“ dokládá konkrétní čísla Bartošek.

Jak lidovci, tak SPOZ se shodují na nutnosti ekonomické osvěty ve školách. Zeleným se líbí lidovecký plán na „zastropování“ úrokové míry půjček na 20 procent. Podle Lišky je nutné soukromé exekutory nejprve eliminovat a po čase zcela zrušit. Zelení by kromě ekonomické osvěty do školních osnov také rádi zakomponovali i osvětu občanskou, environmentální a společenskou.