Arcidiecézní muzeum v Olomouci otevře expozici pro nevidomé

Olomouc – Arcidiecézní muzeum v Olomouci umožní poznávat exponáty i nevidomým. Svou stálou expozici doplnilo o speciální část, ve které budou moci návštěvníci poznávat repliky vybraných uměleckých skvostů hmatem. Mezi exponáty nechybějí odlitky reliéfů z románského Zdíkova paláce nebo gotické Šternberské madony.

Podle historičky umění Martiny Potůčkové muzeum navazuje na úspěšnou loňskou výstavu Doteky Olomouckého hradu, která nejen nevidomé návštěvníky seznamovala s příběhem někdejšího sídla moravských Přemyslovců a přilehlého církevního okrsku. „Stálá hmatová expozice v prostoru bočního schodiště v prvním patře Arcidiecézního muzea vychází ze stejného záměru, tedy zprostředkovat umělecký a kulturní prožitek při poznávání historie Dómského návrší a některých významných artefaktů ze stálé expozice," upřesňuje Marina Potůčková.

Pro zájemce bude připraveno šest hmatových exponátů. Většinou jde o sádrové odlitky, dvě kopie ale muzeum nechalo vyhotovit z autentických materiálů. Jde o románské terakotové dlaždice s gryfem a pergamenové listiny se dvěma voskovými pečetěmi olomoucké kapituly. Návštěvníci si budou moci osahat také odlitek fragmentu se zobrazením Tří králů pocházející z 12. století, odlitek Šternberské madony ze 14. století nebo model románského sdruženého okna Zdíkova biskupského paláce a model pozdně gotického okna dómské křížové chodby.

Expozice bude otevřena od úterka. Vychutnat si ji můžou nejen nevidomí a slabozrací návštěvníci, ale i ostatní. Těm muzeum zapůjčí pásky na oči, díky kterým si budou moci vyzkoušet, jak své okolí vnímají lidé se zrakovým handicapem.