AVÍZO: Přednáška na Univerzitě Pardubice přiblíží matematiku jako dobrodružství

Volný cyklus přednášek o matematice, fyzice a příbuzných oborech pokračuje na Univerzitě Pardubice v úterý 22. října 2013 přednáškou Matematika - nejkrásnější věda & nekonečné dobrodružství.

Přednášející doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc. z Katedry matematické analýzy Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy představí matematiku ve velkém stylu. Ukáže posluchačům sílu jednoduchých myšlenek a jejich neuvěřitelné důsledky.

„Doc. Pyrih představí jemné objekty, elegantní postupy, krásu jednoduchosti a sílu nejnovějších výsledků včetně aplikací v řadě oborů lidské činnosti. Zbyde čas i na pěkné otevřené problémy,“ láká matematické nadšence i laiky předseda pardubické pobočky JČMF Mgr. Libor Koudela, Ph.D.

Přednáška se koná v úterý 22. října 2013 v posluchárně A2 (budova univerzitní auly v Pardubicích – Polabinách), začíná v 17:00 hodina. Pořádá ji Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Pardubice, Ústav matematiky a kvantitativních metod Fakulty ekonomicko-správní a Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Vstup je volný.

Zdenka Černá, Univerzity Pardubice