Malí zpracovatelé dřeva mizí z trhu

Brno – Za poslední tři roky vzrostl o pětinu vývoz surového dříví z Česka, republika je tak v jeho exportu evropskou špičkou. Naopak významně klesá objem objednávek dřeva pro domácí pily. Místní zpracovatelé zažívají krizi. Odráží se to i na letošním ročníku dřevařského veletrhu Wood-Tec, který se koná v Brně. Na nové stroje tuzemské firmy nemají, a tak i ty končí nejčastěji za hranicemi.

Majitel soukromého stolařství Pavel Neužil zatím konkurenci velkých firem odolává. I jemu ale chybí peníze na modernizaci firmy a žije v nejistotě. „Velkoodběratelé mají výhodu, že si nasmlouvají velké objemy odběru dřeva a tím pádem i lepší cenu, kdežto my malí zpracovatelé musíme brát po malých paketech a potom ta cena je daleko vyšší,“ stěžoval si truhlář. 

Podle zpracovatelů za problémem stojí koncepční politika Ministerstva zemědělství a Lesů ČR. Vývoz surového dřeva do Německa a Rakouska tvoří 40 procent celkové roční těžby. Přestože Lesy mají zisk, tradičnímu odvětví u nás hrozí zánik. Kvůli ostré konkurenci u nás ceny dřeva šplhají na dva a půl tisíce korun za kubický metr, v Německu nebo Rakousku je cena dřeva o několik stovek nižší. 

„Lesy ČR prodávají surové dřevo překupníkům. Tím je jeho cena předražená,“ kritizoval politiku státního podniku předseda Asociace českých a moravských dřevozpracovatelů Zdeněk Valný. Lesy ČR to ale odmítají. „Zásobování surovinou je v kompetenci zpracovatelů, závislost na jediném dodavateli se nevyplácí. Lesy ČR jako správce lesů ve vlastnictví státu uvádějí dříví na trh prostřednictvím veřejných kanálů s cílem získat spravedlivou cenu a to bez ohledu na velikost smluvního partnera,“ ujistil mluvčí podniku Zbyněk Boublík. Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než polovinu lesního porostu u nás. 

Situace si všímá i Ministerstvo průmyslu a obchodu. „Dochází k nárůstu exportu, zvedly se i tržby a produktivita práce, firmy si tak drží konkurenceschopnost. Pro menší firmy je těžké obstát v cenové konkurenci, máme ale připravené programy, které jim pomůžou. Kdo neprosperuje, toho ani žádné pobídky nezachrání. Cena dřeva sice není pro některé dostupná, ale možnosti státu to řešit jsou omezené, cena je stanovena tržně,“ uvedl ředitel sekce průmyslu Eduard Muřický z Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Počet dřevozpracujících firem v České republice
Počet dřevozpracujících firem v České republice

Veletrh? Hlavně pro cizince 

Právě se konající veletrh dřevařského průmysl Wood-Tec naplno ukazuje, jak špatně na tom malí zpracovatelé jsou. Moderní pily, frézy a další stroje od tří stovek vystavovatelů jsou tu hlavně pro zájemce ze zahraničí. Tuzemské firmy nemají na modernizaci peníze. „Více než 90 procent naší kapacity vyvezeme,“ potvrdil jeden z vystavovatelů. „Exportujeme do Švýcarska a bývalých zemí Sovětského svazu,“ doplnil další. 

Na dřevozpracující průmysl v poslední době doléhá ekonomická krize a jeho provázání se stavebním průmyslem. Na začátku minulého století přitom odvětví zaměstnávalo stovky tisíc lidí. Teď je to jen pětatřicet tisíc.