Olomoučtí odborníci zmapovali české historické rybníky

Olomouc – Česká republika přišla od 19. století o véce než 3400 rybníků, které nahradily především louky a pastviny, ale také orná půda. Vyplývá to z výzkumu olomouckých odborníků z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, kteří zmapovali současný stav historických rybníků na území ČR. Z jejich roční práce vznikla mapa, která bude sloužit jako podklad pro státní správu při zpracovávání rozvojových a krajinářských projektů v konkrétních územích. Převedena bude i do digitální podoby.

„Při analýze jsme zjistili, že od 19. století zaniklo přes 3 400 rybníků. Obecně lze říci, že více jich ubylo na Moravě než v Čechách. V současné době je celková rozloha všech stojatých vodních ploch přes 850 kilometrů čtverečních. Bohužel, rozloha současných rybníků není přesně známá, neboť při evidenci vodních ploch v České republice se neudávají jejich kategorie,“ uvedla hlavní řešitelka projektu Renata Pavelková Chmelová z katedry geografie.

Odborníci z kateder geografie, ekologie a životního prostředí využili při své práci historické mapy vojenského mapování z let 1836 až 1852. Ty na českém území uvádějí 33 713 rybníků. Plochu větší než půl hektaru z nich mělo téměř 11 tisíc rybníků, které se rozprostíraly na ploše téměř 60 tisíc hektarů. Právě tyto malé vodní plochy pak zpracovatelé porovnali se současným stavem využití území.

Rybník
Zdroj: ČTK
Autor: Kalousek Rostislav

Autoři mapy se zabývali především současným stavem lokalit, kde se zrušené rybníky nacházely. Ve většině případů (39 procent) je nahradily louky a pastviny, ve 29 procentech případů se v těchto územích nachází orná půda, téměř 19 procent původní plochy pokrývají lesy a více než sedm procent ploch je zastavěno. „Zpracováním mapy jsme chtěli poukázat na místa, kde rybníky v minulosti byly. Mnohdy je tato skutečnost v krajině patrná dodnes a nabízí se myšlenka, jestli by nebylo dobré vodu do některých míst opět vrátit,“ doplnila Renata Pavelková Chmelová.

Stavidlo, rybník
Zdroj: ČTK
Autor: Libor Zavoral

Mapa s názvem Současný stav historických rybníků na území ČR je výstupem tříletého grantu Národní zemědělské agentury při ministerstvu zemědělství, které na něj poskytlo téměř sedm milionů korun. Mapa bude od příštího roku v digitální podobě, využít ji tak budou moci i odborné instituce, projekční kanceláře, ale třeba i majitelé pozemků, kteří mají zájem o výstavbu či obnovu malých vodních nádrží. Odborníci připravují i vydání knihy s názvem Zaniklé a současné rybníky na Moravě a ve Slezsku.