Mohou obce zakázat demonstrace radikálů?

Ostrava – Už počtvrté za poslední dva měsíce včera pochodovali městem radikálové. Jejich akce stojí miliony korun za bezpečnostní opatření a vynucují si přítomnost stovek policistů z celé republiky. Proč podobné akce radnice povolují? Právníci tvrdí, že možnost pochod zakázat existuje. Obvody ale namítají, že jim to zákon neumožňuje.

Kvůli dvěma stům padesáti příznivcům extrémně pravicových stran, mezi kterými byli zejména mladí obyvatelé ostravských sídlišť, byl včera ve vzduchu policejní vrtulník, v terénu byly desítky aut a stovky policistů ze všech krajů. Účet za poslední dva měsíce jde v Moravskoslezském kraji do milionů. A to bez připočtené škody, které násilí v ulicích způsobilo.

Obvody tvrdí, že tyto akce nemohou zakázat, protože nemohou dopředu předpokládat, zda k slovnímu či fyzickému násilí dojde. „Jsou přesně dány důvody k zákazu shromáždění, včera nedocházelo k násilí ani k podněcování k rasové nesnášenlivosti,“ uvedla mluvčí obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Jana Pondělíčková.

Právníci oslovení Českou televizí ale namítají, že jestliže svolavatel už dopředu akci na internetu označuje jako útok proti určité rase, měl by to být pro obvod jednoznačný signál. „Pokud z důvěryhodných podkladů vyplývá, že akce má směřovat k nesnášenlivosti, tak obec nejenom může, ale i musí takovou akci zakázat,“ míní advokát Jiří Klega.

Obce se ale obávají, že v případě zákazu akce skončí věc u soudu, který dá nakonec přednost tomu, že svoboda projevu je základním lidských právem. „Když se obec například rozhodne, že chce zakázat shromáždění, protože povede místem, kde bydlí Romové, a to přece každý ví, tak už nejvyšší soud rozhodl a má v judikatuře, že to není dostatečný důvod,“ vysvětluje mluvčí Ministerstva vnitra ČR Vladimír Řepka.

Centrální obvod už má nahlášenu další demonstraci, která má proběhnout do konce roku. Jde o stejného svolavatele a demonstrace má také podobný název, odvolávající se na práva slušných občanů České republice.