15. ročník sbírky Pomozte dětem rozdělil 11 390 953 korun mezi 55 projektů

Ostrava - Zástupci nejznámější české charitativní sbírky pořádané Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí během slavnostního podpisu smluv v Ostravě a Praze rozdělili 11 390 953 korun mezi 13 individuálních a 42 ročních projektů. Zbylé finanční prostředky budou rozděleny v únoru příštího roku v třetím kole výběru individuálních projektů.

Během výběrových řízení tým Pomozte dětem přijal celkem 182 ročních a individuálních žádostí. Hodnotící komise pro výběr individuálních projektů, které se zaměřují na adresnou pomoc jednotlivým dětem, vybraly k podpoře celkem 13 projektů. Ročních projektů bude v tomto roce podpořeno celkem 42.

„Letošní veřejné výběrové řízení je u konce a jsem přesvědčená, že se hodnotitelům podařilo vybrat ty nejlepší z nejlepších projektů, které byly letos podány. Jako každoročně to bylo rozhodování velice odpovědné a vybrat oněch 42 projektů nebylo vůbec jednoduché. Projekty jsou již tradičně velmi profesionálně napsané, všechny nesmírně potřebné, ale bohužel nikdy není dost finančních prostředků pro všechny. Přeji úspěšným žadatelům, aby se jim podařilo podpořené projekty realizovat tak, jak si předsevzali ve svých žádostech a aby dětem alespoň částečně usnadnili jejich život," říká Alena Šváchová, manažerka projektu.

Zástupci organizací, které byly v rozdělování peněz úspěšné
Zástupci organizací, které byly v rozdělování peněz úspěšné
Více fotek
  • Zástupci organizací, které byly v rozdělování peněz úspěšné autor: Taťána Reková, zdroj: ČT Ostrava http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/52/5173/517287.jpg
  • Prezentace projektů… autor: Taťána Reková, zdroj: ČT Ostrava http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/52/5173/517288.jpg
  • Kuře pomáhá… autor: Taťána Reková, zdroj: ČT Ostrava http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/52/5173/517286.jpg
  • Poděkování a obdiv členů výběrové komise autor: Taťána Reková, zdroj: ČT Ostrava http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/52/5173/517290.jpg

Roční projekty, které jsou stálou součástí sbírkového projektu Pomozte dětem a cílí na široké spektrum potřebných dětí, hodnotilo celkem 8 regionálních komisí. Z celkového počtu 145 hodnocených žádostí doporučily komise k podpoře 42 projektů, mezi něž hodnotitelé rozdělili celkem 11 004 819 korun. Jejich realizace začne v průběhu následujících třech měsíců.

Sbírkový projekt Pomozte dětem společně organizují od roku 1998 Česká televize a Nadace rozvoje občanské společnosti s cílem přispívat ke zvyšování kvality života dětí, ke kultivaci dárcovství, posilování společenské odpovědnosti firem a k rozvoji dobrovolnictví.