Moutnice: pod patronátem svatého Jiljí

Moutnice – Tisícová obec Moutnice leží na jihovýchod od Brna. Kromě vinařských tratí spadajících do Velkopavlovické vinařské podoblasti, má obec i jednu historickou dominantu – Kostel svatého Jiljí.

Podle legendy se svatý Jiljí narodil v řeckých Athénách do bohaté rodiny. Už jako chlapec projevoval mimořádnou dobročinnost. Když rodiče zemřeli, rozdal všechno jmění chudým a rozhodl se sloužit Bohu v ústraní jako poustevník. Usadil se v jeskyni a podle legendy se živil mlékem ochočené laně. 

Panovník, podle legendy vizigótský král Flavius Vamba, jednou na lovu vystřelil na laň. Omylem ale postřelil Jiljího. Král si nakonec poustevníka velmi oblíbil a na místě, kde jej postřelil, nechal vystavět klášter, jehož se Jiljí stal opatem a řídil jej řeholními pravidly svatého Benedikta. 

Legenda, která se pojí s patronem moutnického Kostela svatého Jiljí, se neváže přímo k tamnímu chrámu. Kostel ale stojí v obci už od 13. století, ze stejné doby pochází i první zmínka o obci. Románský svatostánek byl přestavěn v období gotiky i v 19. století, kdy přibylo nové trojlodí v eklektickém stylu. 

I podle místních je prý na Moutnicích nejkrásnější kostel. „Teď je tam nová socha Cyrila a Metoděje, že se tady zastavili a nechali tu kříž,“ vysvětlila místní obyvatelka Hana Koutná. Cyrila s Metodějem postavili před kostel teprve letos, k jejich výročí příchodu na Moravu.