AVÍZO: Studentská konference Vědění mladým v Pardubicích

Univerzita Pardubice ve spolupráci se studenty Universitas pořádá již II. ročník konference Vědění mladým, která se uskuteční ve středu 6. listopadu 2013 na zámku v Pardubicích. Tato akce je pořádána v rámci vědeckého festivalu Týden vědy a techniky Akademie věd ČR, který se koná od 1. do 15. listopadu 2013. Letos se koná již třináctý ročník tohoto tematicky nejpestřejšího a nejrozsáhlejšího vědeckého festivalu v České republice, jehož současným mottem je „Fascinace světem“.

Konference VĚDĚNÍ MLADÝM je určena zejména studentům středních škol z celé ČR a jejím záměrem je vytvořit prostor pro sdílení poznatků studentů se zájmem o nejrůznější témata od fyziky, chemie, matematiky, elektroniky až po filosofii, psychologii, sociologii či esejistiku.

Vědění mladým
Zdroj: ČT24
Autor: Zdenka Černá

Studenti mají možnost na konferenci prezentovat výsledky své práce, a to ve čtyřech kategoriích podle témat došlých příspěvků. Každá část má svého garanta z řad univerzitních odborníků – akademických pracovníků. Příspěvky jsou dále rozděleny na ústní a posterovou sekci, z abstraktů všech příspěvků bude vydán sborník.

Vědění mladým
Zdroj: ČT24
Autor: Zdenka Černá

Konference se účastní jak studenti, kteří již úspěšně prošli různými soutěžemi, tak i studenti, kteří soutěží poprvé, ale jsou v některé oblasti aktivní a projevují o ni hlubší zájem. Studenti středních škol i žáci základních škol a jejich učitelé mají také možnost zúčastnit se konference jako pozorovatelé (bez příspěvku).

Vědění mladým
Zdroj: ČT24
Autor: Zdenka Černá

Zdenka Černá, Univerzita Pardubice