Den otevřených dveří v ZŠ Borohrádek

Dne 6. listopadu 2013 se konal již tradiční den otevřených dveří ZŠ TGM Borohrádek. Dopoledne mohli zájemci sledovat vyučování, čehož využili především rodiče žáků nižších ročníků.

Odpolední program nabízel mnoho aktivit. Ve škole nechyběly různé tvořivé dílny, zdobení perníčků, hraní deskové hry vytvořené v rámci mezinárodního projektu, sportování či prezentování rozmanitých fyzikálních pokusů a matematických modelů.

Video Reportáž Martiny Krejčíkové
video

Reportáž Martiny Krejčíkové

Veřejnost si rovněž mohla prohlédnout práce žáků, fotografie z mezinárodních projektových setkání či videa zpracovaná školní televizí. Připravena také byla hra „Člověče, pobav se“.