Hustopeče chtějí už na jaře pronajmout místní nemocnici

Hustopeče – Hustopečští zastupitelé otevřeli cestu k pronájmu městské nemocnice. Ta je dlouhodobě ve ztrátě a město nemá dostatek peněz na její provoz. Na jaře příštího roku chce proto vybrat soukromou firmu, která by se o provoz zdravotnického zařízení postarala.

Provoz městské nemocnice v Hustopečích byl pro město čím dál nákladnější. Naposledy se Hustopeče zadlužily kvůli výstavbě nového oddělení jednodenní chirurgie, která nahradí klasickou chirurgii. Pokud by nemocnice oddělení nezřídila, hrozilo jí, že nedostane smlouvu od Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Oddělení začne fungovat od nového roku.

„Ambulance poběží jako doposud, případy, které budou akutní, budou odjíždět do smluvních zařízení, aby lidé měli tuto službu zabezpečenou. Tady se budou dělat lehčí operace, u nichž se předpokládá, že pacient odchází do 24 hodin domů,“ popsal ředitel nemocnice Petr Michna.

Hustopeče hledají finančně silného a zkušeného provozovatele

Kvůli vysokým nákladům na provoz nemocnice se Hustopeče rozhodly najít strategického partnera, který by si ji pronajal. „Je nutné, aby řízení nemocnice převzal někdo odborně zkušený a finančně silný, což Hustopeče v tuto chvíli nejsou. Veškeré nemovitosti bude město nadále vlastnit, ale veškeré provozy a movité věci dá do pronájmu strategickému partnerovi,“ popsal starosta Hustopečí Luboš Kuchynka (ODS).

Strategický partner by se staral o provoz i o veškeré smlouvy s pojišťovnami. „Město jako zřizovatel bude dbát na to, aby nedošlo k žádným změnám v poskytované péči. Chceme, aby rozsah péče zůstal zachován,“ dodal starosta.

Starosta zatím dostal mandát k předběžnému jednání se zájemci. „Předběžná jednání probíhají a mám signály, že na několika stranách je zájem o naši nemocnici. Odhaduji, že se našeho výběrového řízení zúčastní tři, čtyři nebo možná více subjektů,“ dodal starosta. Výběrové řízení chtějí Hustopeče vypsat na jaře.