Firma ArcelorMittal Ostrava odsířila koksovnu za 226 milionů Kč

Ostrava – Odsíření koksovny hutní společnost ArcelorMittal Ostrava (AMO) je dokončeno, stálo 226 miliónů korun. „Díky nové sirovodíkové pračce a strojnímu chlazení sníží emise oxidu siřičitého ze spalování koksárenského plynu o 40 procent, tedy ročně o více než 200 tun,“ řekla mluvčí firmy Barbora Černá Dvořáková.

Vybudovat nové zařízení trvalo dva roky. Samotná stavba byla dokončena již v srpnu, další měsíce ale trval zkušební provoz a závěrečná garanční zkouška.

Během stavby přitom firma neomezila výrobu koksu ani nezvýšila zátěž životního prostředí.  „Naměřené hodnoty obsahu sulfanu jsou dokonce pod spodní hodnotou limitů daných takzvanými nejlepšími dostupnými technikami, které vstoupí v EU v platnost v roce 2016 a která činí 300 miligramů na metr krychlový," uvedl ředitel AMO pro životní prostředí Petr Baranek.

Smog v Ostravě

Zdroj: ČTK
Autor: Jaroslav Ožana

Oxid siřičitý vzniká při spalování koksárenského plynu. Huť ho využívá ve většině podniku jako palivo, například pro otop koksárenských baterií, ohřev proudícího vzduchu na vysokých pecích, v kotlích své energetiky či na válcovací trati. Huť ročně vyrobí přibližně 1,2 milionu tun koksu, díky čemuž je největším producentem koksu v zemi.

ArcelorMittal Ostrava

ArcelorMittal Ostrava má i s dceřinými společnostmi přes 7500 zaměstnanců. Roční kapacita výroby společnosti je tři miliony tun oceli. Zhruba polovinu produkce podnik vyváží do více než 40 zemí. Firma patří do největší světové ocelářské skupiny ArcelorMittal. Podnik uvádí, že vyrábí železo a ocel v souladu s veškerou ekologickou legislativou a už dnes splňuje limity EU, které vstoupí v platnost až od roku 2016. Přesto je ale jedním z největších znečišťovatelů životního prostředí v Moravskoslezském kraji.