Výstava v Boskovicích - Milovat dobro a odporovat zlu

Jindy ztichlá arkádová chodba Muzea Boskovicka ožila ve čtvrtek 14. listopadu vernisáží nové výstavy Milovat dobro a odporovat zlu. Ta se koná při příležitosti 125. výročí narození kardinála Josefa Berana. Výstava bude v arkádové chodbě otevřena do 30. listopadu 2013.

Návštěvníky přivítala ředitelka Muzea Boskovicka Mgr. Dagmar Hamalová. Uvedla pracovnici Ústavu pro studium totalitních režimů a současně autorku výstavy Stanislavu Vodičkovou, Dis. Též místostarostku Boskovic Ing. Jaromíru Vítkovou: „Paní Vítková je iniciátorkou dnešní výstavy, díky jejímu zájmu ji můžeme u nás zhlédnout.“

Z vernisáže výstavy v Boskovicích
Zdroj: ČT24
Autor: Luboš Sušil

Malou slavnost zahájily dvě hudební skladby v podání Mgr. Tomáše Pléhy a jeho souboru Flaute při Střední pedagogické škole Boskovice.

Pak se ujala slova místostarostka Ing. Jaromíra Vítková. Zavzpomínala na zlo fašistického a komunistického totalitního režimu, potlačování demokracie. Zmínila zářiovou výstavu o páteru Janu Bulovi (*1920 †1952) a Václavu Drbolovi (*1912 †1951) v chrámu Svatého Jakuba Staršího, kteří byli tehdejším režimem tvrdě potrestáni. „Tato současná výstava hovoří o kardinálu Josefu Beranovi (*1888 †1969). O výstavě jsem se dozvěděla v Římě. V poutním domě Velehrad je prezentace italská. Díky fotografiím kardinála Tomáše Špidlíka SJ (*1919 †2010) jsem se seznámila se zde přítomnou paní Vodičkovou a expozici s ní dohodla.“

Z vernisáže výstavy v Boskovicích
Zdroj: ČT24
Autor: Luboš Sušil

Stanislava Vodičková, Dis. pohovořila o významu kardinála Josefa Berana pro katolickou církev a naše moderní dějiny. Studoval v Římě, staral se o nuzné v Praze, byl kaplanem v Domově pro chudé dívky. Byl profesorem na Teologické fakultě, později rektorem Pražského semináře. V době nástupu Hitlera k moci se snažil o souznění německých i českých kněží. Po atentátu na Heydricha (1942) byl zatčen, odvlečen to Terezína pak do Dachau. Duchovně pomáhal vězňům. Koncentráky přežil, po válce se stal pražským arcibiskupem. Roku 1948 byl vyloučen ze Svazu politických vězňů. 1949 – 1951 byl StB internován v Arcibiskupském paláci a pak do roku 1963 na různých místech. V roce 1965 dostal povolení odjet do Říma. Vystupoval veřejně i ve vatikánském rádiu. V roce 1967 odjel do USA, tam získal prostředky pro zvelebení Velehradu. Koncem šedesátých let vážně onemocněl, v době invaze spojeneckých armád 1968 se mu přitížilo. Přesto promluvil z rádia naposledy k národu. Zemřel 17. května 1969. Je pochován v Bazilice Svatého Petra. „Snad se jeho ostatky jednou vrátí do vlasti, což si kardinál Beran přál,“ zakončila poutavé vyprávění Stanislava Vodičková, DiS.

Místostarostka Boskovic Ing. Jaromíra Vítková pak předala kurátorce výstavy paní Vodičkové upomínkové předměty. Ředitelka Muzea Boskovicka Mgr. Dagmar Hamalová expozici oficiálně otevřela.

Luboš Sušil, Boskovice