Můj dům, můj hrad: Vladimír Franz výstavou dobyl hrad Špilberk

Brno - Známý český výtvarník, hudebník a neúspěšný kandidát na prezidentský post, Vladimír Franz, zamířil do Brna s novou výstavou Můj dům, můj hrad. Alespoň symbolicky tak dobude brněnskou dominantu - Špilberk. Muzeum města Brna uspořádalo výstavu prací Vladimíra Franze ve spolupráci s jeho partnerkou, fotografkou Idou Saudkovou.

„Praprarodiče z otcovy strany pocházeli z Brna, navíc jsem tu dělal různé věci v oblasti divadla. Nakonec tu měla premiéru i moje třetí opera – Údolí suchých kostí. Takže vůči Brnu mám vřelý vztah,“ prozradil potetovaný umělec Vladimír Franz, který vystavuje v jižním křídle i barokní kapli hradu Špilberk svá velkoformátová i menší plátna.

Výrazně barevné obrazy upozorňují na měnící se vztah člověka k přírodě i na pomíjivost lidských zásahů do krajiny. V dalším ze svých cyklů se výtvarník zaměřil na sociální chování ve společnosti, kde se snažil naznačit narůstající pokrytectví. „Je to letmý průřez mou prací. Můj sociální cyklus se otevírá po roce 2003, v roce 2010 se to ale láme zpátky do exprese a poezie,“ uvedl Franz.

Video Vladimír Franz popisuje jeden ze svých obrazů
video

Vladimír Franz popisuje jeden ze svých obrazů

„Příští rok bych chtěl reflektovat to, co jsem prožil. V roce 2012 jsem měl naplánováno, co všechno budu dělat. Rozmaloval jsem se v akvarelech a když jsem se chtěl pustit do pláten, náhle jsem byl uprostřed prezidentské kampaně,“ popsal náhlou proměnu umělce v prezidentského kandidáta.

Vladimír Franz

Vladimír FranzVladimír Franz se narodil 25. května 1959 v Praze. Již během svých studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy studoval soukromě malbu u Karla Součka a Andreje Bělocvětova, skladbu u Miroslava Reichla a Vladimíra Sommera, dějiny umění u Jaromíra Homolky a dějiny hudby u Jaromíra Kincla. V letech 1981–1984 byl spoluzakladatelem, scénografem, výtvarníkem a skladatelem autorského divadla Kytka. V současné době působí jako pedagog na Divadelní fakultě AMU, kde již mnoho let vede Kabinet scénické hudby a přednáší rovněž na Filmové fakultě AMU. V letech 1996-2000 stál v čele Akademického senátu AMU. Jako pedagog působil i na brněnské FAVU. Je pětinásobným držitelem ceny Alfréda Radoka (1998, 2000, 2002, 2005 – Znamení kříže, Městské divadlo Brno, 2006 – Amfitryon, Městské divadlo Brno) a ceny Divadelních novin (2001).

Zdroj: Muzeum města Brna


Franz se ale do povědomí veřejnosti nedostal jen coby svérázný malíř nebo prezidentský kandidát. Stále větší prostor získává jako uznávaný hudebník. Jeho operu Válka s mloky uvedlo i pražské Národní divadlo. Vedle scénické hudby se Franz věnuje také filmové a televizní hudbě. Je autorem monumentálních i komorních hudebních děl, která zahrnují několik scénických oratorií, zpěvohru i kantáty. Podle svých slov umělec považuje za jednu z klíčových složek dramatu právě hudbu.

Brněnská výstava Můj dům, můj hrad zároveň představuje i černobílé snímky Franzovy partnerky Idy Saudkové, která se ve své práci zaměřuje na stylizované portréty. „Vladimíra vždycky zaujme krajina nebo společenské dění. Mě naopak zajímají konkrétní lidé,“ popsala vystavené fotografie Saudková. Pro brněnskou výstavu vybírala především snímky svých známých a přátel, aby tak vzdala hold přátelství. Jednotlivé cykly věnovala například sourozencům, slavným osobnostem, travesti tanečníkům nebo líbajícím se párům. Výstavu děl obou umělců hostí brněnský Špilberk od 21. listopadu až do 26. ledna příštího roku.

Ida Saudková

Ida Saudková se narodila 8. srpna 1966 v Kutné Hoře. V roce 1985 absolvovala obor fotografie na Střední škole uměleckých řemesel v Praze se zaměřením na portrétní fotografii. Byla asistentkou v ateliéru Jana Saudka. Za jeho syna Samuela se nakonec i provdala. O roku 1987 se věnuje portrétní fotografii profesionálně a s tím souvisí i řada realizovaných výstav doma i v zahraničí. S partnerem Vladimírem Franzem spolupracuje od roku 2002.

Zdroj: Muzeum města Brna