Muzeum umění Olomouc má novou expozici – Století relativity

Olomouc – Olomoucké Muzeum umění představuje to nejlepší ze svých sbírek 20. století. Stálá výstava moderních děl se do Olomouce vrací po 40 letech. Století relativity, jak se expozice jmenuje, tak ukáže 140 děl, z nichž každé má několikamilionovou hodnotu. Podobná přehlídka nemá podle muzejníků ve střední Evropě obdoby. 

Jestliže je devatenácté století považováno za století páry, pak pro století dvacáté je zásadní Einsteinova teorie relativity, která mimo jiné podnítila řadu autorů k odvážným dílům. Zvláště ve výtvarném umění totiž platí, že když několik tvůrců sleduje tentýž předmět, každý ho vidí jinak. „Expozice má záměrně didaktický charakter, to bylo pro nás velmi důležité, protože stálá expozice je velmi vítaná nejen pro pedagogy vysokých škol,“ uvádí kurátor výstavy Ladislav Daněk.

Expozice moderního umění byly v Olomouci zrušeny v 70. letech v rámci normalizace. Teď se ve dvou patrech Muzea umění vracejí zpátky. V takzvané Mansardě najdou návštěvníci ranné autory impresionismu, kubismu nebo surrealismu. „Naším kritériem při výběru bylo, aby tu návštěvník našel jména, která má spjata s moderním, avantgardním uměním,“ vysvětluje kurátorka výstavy Štěpánka Bielezsová. Jedním z nejhodnotnějších obrazů je Květena spánku od malířky Marie Černínové alias Toyen. Její obraz je typickou ukázkou toho, jak surrealista pracuje s podvědomím, se sny, s jakýmisi úzkostnými stavy.

Video Reportáž Moniky Bezuchové
video

Reportáž Moniky Bezuchové

Druhá, pozdně moderní část výstavy, je rozdělena do deseti kapitol. Základní linka, která drží expozici pohromadě, je střídání figurace a abstrakce. Jedno z nejzajímavějších děl je podle kurátorů obraz Poláka Richarda Winiarského. „Jeho tvorba je založená na zkoumání principu náhody. Dnes se řadí do evropského kontextu v rámci geometrických tendencí a lze předpokládat, že bude ceněn,“ dodává kurátor Ladislav Daněk.

Mezi exponáty jsou včleněna i díla pětadvaceti zahraničních autorů. Výstava by totiž měla plnit myšlenky takzvaného Středoevropského fóra. Jde o unikátní projekt, který chce Muzeum umění v Olomouci vybudovat. „Rádi bychom dokumentovali roky 1948–1989, to, co se odehrávalo před a za železnou oponou. Také bychom chtěli konfrontovat naše autory a to, co se dělo v Polsku a na Slovensku,“ uvádí ředitel Muzea umění Michal Soukup.

Pravidelně obměňovanou částí stálé expozice bude i nový výstavní prostor. Nabídne pohled především do papírových sbírek muzea. Zahajovací výstava s názvem Centrální přitažlivost představí středoevropskou grafiku 2. poloviny 20. století a autorskou knihu.