AVÍZO: Přednáška na Univerzitě Pardubice se zamýšlí nad matematikou 21. století

Volný cyklus přednášek o matematice, fyzice a příbuzných oborech pokračuje na Univerzitě Pardubice ve čtvrtek 21. listopadu 2013 od 17 hodin přednáškou Diskrétní matematika na prahu 21. století: Věda, umění nebo víra?

Přednášející prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, představí tři nedávné příklady zobecnění rovinných grafů a jejich algoritmické aspekty – abstraktní topologické grafy, dokreslování částečně předkreslených grafů a nekřížící se konektory. Těmito konkrétními příklady vyplní exaktní část přednášky. A (nejen) na těchto příkladech se posluchačům pokusí demonstrovat některé obecné úvahy předeslané v názvu přednášky.

„Teorie rovinných grafů patří mezi rodinné stříbro diskrétní matematiky. Visualizace grafů svým estetickým nábojem tvoří první přirozený můstek mezi vědeckými a uměleckými aspekty matematiky. Axiomatická výstavba matematiky je založena na víře v platnost nedokazovaných základních postulátů, v teoretické informatice, ale i v aplikacích dotýkajících se každodenního lidského života, se však základem čím dál více stává jiná víra,“ snaží se přiblížit téma přednášky předseda pardubické pobočky JČMF Mgr. Libor Koudela, Ph.D.

Přednáška se konáve čtvrtek 21. listopadu 2013 v posluchárně B1 Univerzity Pardubice(budova Dopravní fakulty Jana Pernera, Studentská 95), začíná v 17:00 hodina pořádá ji Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Pardubice, Ústav matematiky a kvantitativních metod Fakulty ekonomicko-správní a Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice pro všechny zájemce o matematiku.

Vstup volný.

Zdenka Černá, Univerzita Pardubice