Malířka Božena Rossí vystavuje v Boskovicích

V sobotu 16. listopadu se v Boskovicích v Galerii OK na horním konci Masarykova náměstí, jež sídlí v budově starobylé radnice z roku 1571, konala vernisáž výstavy obrazů Boženy Rossí. Autorka z nedaleké Bystřice nad Pernštejnem je členkou sdružení „Q“. Výstava potrvá do 8. prosince 2013.

O hudební úvod se postarala studentka klavíru na Akademii múzických umění v Praze Kristýna Sedláková. Zahrála preludia George Gershwina.

Úvodní slovo přednesl Mgr. Jan Bařinka. Charakterizoval abstraktní techniku, její využití v díle Boženy Rossí a dále řekl: „Autorka vychází z konkrétních podnětů. Na obrazech najdeme vlčí máky, lekníny, zlaté srdce. Na abstraktním pozadí se objevují reálné motivy, například beránek.“

Na některých obrazech lze při troše fantazie objevit třeba tvář vlka, což nebylo tvůrčím záměrem. Nebo nalézt cokoliv jiného dle vlastní fantazie. Vnímání obrazů Boženy Rossí je dialog mezi výtvarným dílem a pozorovatelem.

„Práce malířská je činnost osamělá,“ rozhovořila se Božena Rossí. „Pobývám v ateliéru a přemýšlím o všem možném. Poslouchám hudbu. Člověk se postupem času stává introvertem a uzavře se do svého vesmíru. Časem vyvstane potřeba si s okolím povídat a já tak činím přes své obrazy.“

Z vernisáže výstavy Boženy Rossí v Boskovicích
Zdroj: ČT24
Autor: Luboš Sušil

Kristýna Sedláková opět rozezněla struny klavíru a Josef Bařinka prohlásil výstavu za oficiálně zahájenou.

Výstava obrazů Boženy Rossí, kde můžete zhlédnout voskovou techniku - enkaustiku na plátně, bude otevřena do 8. prosince 2013.

Luboš Sušil, Boskovice