Přepis rozhovoru, který Miloš Zeman exkluzivně poskytl ČTK

První otázku jsme měli připravenou právě na Vaše zdraví. Vidím, že jste přišel jenom s hůlkou, tak jak se teď cítíte? Už je to lepší?

Velmi dobře, dokonce ta špacírka je tak hezká, že si ji asi nechám. Neříkám do konce života, ale na poměrně dlouhou dobu. Tedy i na dobu, když ji nebudu potřebovat. Ale nebude mně sloužit jako zbraň, bude mně sloužit pouze jako okrasa.

Vy jste se vrátil tento týden už do svého úřadu na Hradě. Jak zatím hodnotíte ta povolební vyjednávání o sestavování vlády? Za chvíli za Vámi přijde pan předseda Sobotka a bude Vás informovat. Jak se to podle Vás vyvíjí?

Tak já v tom nevidím žádné drama. Nezapomeňte, že v Belgii trvalo jednání o sestavení vlády dva roky. Já doufám, že k ničemu takovému u nás nedojde, ale na druhé straně každé sestavování koaliční vlády je zákonitě daleko delší, než kdyby to byla vláda jednobarevná.

Kdy by podle Vás mohla ta vláda vzniknout? Myslíte si, že odhad pana předsedy ČSSD Sobotky, že by tomu tak mohlo být před koncem roku, je realistický?

Tak pan předseda Sobotka, pokud jsem četl jeho vyjádření, dnes ten odhad posunul na polovinu ledna, to znáte. Dokonce myslím, že i v Četce toto vyjádření bylo, já ho viděl v televizi. No a já sám to neodhaduji, protože je vždycky dobré, když byť o několik týdnů se jednání protáhnou a pak je stabilní nejenom koaliční dohoda, ale zejména programové prohlášení vlády a je usazeno i personální složení této vlády, než aby se všechno dělalo narychlo a pak se to napravovalo v chodu.

Chystáte se pana Sobotku jmenovat premiérem ještě před tou závěrečnou dohodou? Máte už třeba pro sebe stanoven termín, kdy by se tak mohlo stát?

Tak já jsem zcela jasně řekl, že pana Sobotku budu jmenovat premiérem v okamžiku, kdy bude mít zajištěnou parlamentní většinu. Tohle prohlášení samozřejmě platí, já jsem zvyklý dodržovat své sliby.

To znamená, mohlo by to být už v momentě, kdy se ty koaliční strany shodnou na znění koaliční smlouvy? Což pan Sobotka odhaduje, že už by mohlo být v polovině tohoto týdne. Nebo počkáte skutečně až proběhnou ta referenda vnitrostranická a podobné schvalovací mechanismy?

Tak je naprosto logické, že pokud proběhne v sociální demokracii vnitrostranické referendum, které je ohlášeno na polovinu ledna, tak jsem nucen počkat, i kdybych nechtěl, z toho prostého důvodu, že nikdy nemůžete vyloučit, že 23.000 členů sociální demokracie se v referendu rozhodne negativně, i když já sám to nepředpokládám. No a v takovém případě samozřejmě nebude splněna podmínka zajištění parlamentní většiny.

Jinými slovy, pokud se nakonec skutečně sociální demokracie rozhodne udělat referendum, nepřijde to jmenování dříve než v polovině ledna a po tom referendu by mohlo následovat v řádu dní?

Já si myslím, že pak by mohlo, bude-li výsledek referenda kladný, následovat skutečně v řádu dní. Ale pak máte ještě další fáze, kdy premiér sestavuje vládu, já poté jmenuji vládu a vláda je vázána jedinou zákonnou lhůtou v ústavě, to znamená lhůtou třiceti dnů, kdy musí požádat o vyslovení důvěry Poslaneckou sněmovnu. V ústavě nejsou stanoveny žádné jiné lhůty. To znamená i premiér má samozřejmě zákonem neurčenou lhůtu na sestavení vlády. Jiřímu Rusnokovi to trvalo ani ne čtrnáct dní, ale to je jeho věc, budu respektovat, jestliže to jinému premiérovi bude trvat o něco déle.

Ještě tu je varianta, že by se nakonec sociální demokracie rozhodla to referendum neudělat. Schválil by to ústřední výkonný výbor, který bude už 14. prosince. V tom případě by bylo možné, že byste premiéra jmenoval už do konce roku?

Není to samozřejmě vyloučeno, ale v každém případě podmínkou je většinová participace v Parlamentu, to už jsem vám řekl dvakrát. No a jestli této většinové participace bude dosaženo, to zatím nevíme, protože není uzavřena ani koaliční dohoda ani programové prohlášení. Já se před jmenováním premiéra samozřejmě ještě samostatně sejdu s předsedy všech koaličních stran, abych se ujistil, že ta podpora opravdu existuje, protože dobře víte, že v každé politické straně existují různé názorové proudy. To se teď například ukázalo při volbě čtvrtého místopředsedy Poslanecké sněmovny. Já nebudu vyžadovat podpisy, natož notářsky ověřené. Ty jsem vyžadoval proto, protože jsem si byl jist, že žádná stojedničková koalice neexistuje, což se pak také potvrdilo. V tomto případě mně naprosto stačí prohlášení předsedů koaličních stran, že mají dostatek poslanců k tomu, aby vláda dostala důvěru.

Hovořili jste s panem předsedou Sobotkou o budoucím personálním složení vlády?

My jsme se s panem předsedou Sobotkou dohodli na dvou věcech. Zapravé, že se budeme primárně zabývat programovými otázkami a jednání na toto téma je i dnes a že teprve poté přejdeme k personálním otázkám, to jest ke složení vlády. No a zadruhé, že nebudeme medializovat personální otázky. Pokud jde o mě, já jsem zvyklý dodržovat všechny dohody, které uzavřu, takže já tuto dohodu dodržuji.

Pokud jde o tu programovou část koaliční smlouvy, tak co je tam třeba důležité, co vy sám akcentujete?

Tak já jsem mnohokrát i ve svém inauguračním projevu i v dalších projevech řekl, že považuji za důležité majetkové přiznání, že považuji za důležité progresivní zdanění příjmů fyzických osob. Nemám naprosto nic proti návrhu sociální demokracie na mírné zvýšení korporátní daně ani na dvoupásmovou sazbu pro firemní daně. Ale je otázka, zda se toto sociální demokracii podaří vyjednat. Řekl jsem, že pokud jde o církevní restituce je můj názor rovněž naprosto jasný a mnohokrát jsem ho veřejně vyjádřil, takže já nemám problémy s programem sociální demokracie. Samozřejmě mě bude zajímat, do jaké míry se v programovém prohlášení, které musí být kompromisem, promítnou i programové záměry dalších koaličních stran.

Až se potom v několika týdnech dostanete s panem Sobotkou i k těm personálním otázkám, vy mu sám za sebe budete třeba dávat nějaká doporučení, nějaké tipy, aniž byste jmenoval konkrétní osoby? A až za Vámi předseda ČSSD přijde se svým finálním návrhem těch kandidátů na posty ve vládě, jmenujete je? Nebo je možné, že některé z nich, a teď když odhlídnu od těch lustračních osvědčení, že některé z nich nejmenujete a případně, jaké by to musely být důvody, abyste někoho nejmenoval?

Tak zaprvé, je naprosto jasné, že podle ústavy prezident jmenuje ne jenom premiéra, ale i vládu. Pokud je to duševně příčetný prezident, tak se samozřejmě zajímá i o personální složení této vlády. Zadruhé, teď čtu vyjádření nejrůznějších právníků o tom, zda prezident má, nebo nemá právo odmítnout návrh premiéra na ministra. Já bych jenom zdvořile upozornil, že kdyby si tito právníci přečetli knihu, která se jmenuje Ústava České republiky (komentář) profesora Hendrycha a kolektivu, knihu, která byla vydána již v roce 1997, tak na stránce 115 najdou větu, že prezident může návrh premiéra odmítnout, ale nemůže předložit návrh vlastní. Jinými slovy je tam jakási dělba práce, což je v naprostém pořádku. To znamená, prezident může odmítat, nemůže dát vlastní návrh a musí se nakonec s premiérem na konkrétní osobě dohodnout.

Tam se myslím zároveň píše, že on může odmítnout jenom ze závažných důvodů.

Tam se nepíše o žádných závažných důvodech. Pane kolego, přečtěte si tu knihu, upozorňuji, že je to na stránce 115 a o žádných závažných důvodech se tam nepíše. Tam je suchá formulace, že prezident může návrh premiéra odmítnout, tečka. Mimochodem je tady jeden precedens, byť se netýká vlády. Václav Havel ve svém dopise Poslanecké sněmovně odmítl návrh Poslanecké sněmovny na Františka Brožíka jako viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, aniž by své odmítnutí jakkoli zdůvodnil. Kopii toho dopisu mám samozřejmě k dispozici.

Vy byste to mohl specifikovat, v jakých případech si to odmítnutí dokážete představit?

Tak já samozřejmě ty důvody sdělím především premiérovi, a protože ctím dohodu, že nebudu medializovat personální otázky, ty důvody sdělím premiérovi, a nikoli médiím.

Takže se nevyjádříte ani k těm spekulacím, že byste údajně odmítl jmenovat pana Zaorálka ministrem zahraničních věcí?

Asi tak třikrát jsem Vás upozornil, že ctím dohodu o tom, že nebudu medializovat personální otázky.

Zatím jediná personální dohoda mezi ANO a ČSSD je v tom, že by ANO mělo obsadit post ministra financí svým kandidátem. Nepřijde Vám, že by to mohlo trošičku ohrozit stabilitu té vlády tím, že opět nebude ministr financí a předseda vlády z jedné strany?

Víte v každé politické straně jsou frakce, my pouze po bolševickém vzoru, protože bolševici bojovali proti frakcionářství, považujeme vnitrostranické frakce za něco nepatřičného a přitom v západoevropských demokraciích jsou frakce uvnitř strany naprosto běžné. A to říkám proto, protože se může stát, že je-li ministr a premiér z téže strany, ale z jiné frakce, je to daleko horší nebezpečí, než kdyby byli z různých stran.

Podle vás nemůže tahleta situace nějakým způsobem ohrozit stabilitu vlády?

Tak je-li to koaliční vláda, je složena na základě výsledků voleb a stabilitu vlády by měli ohrožovat pouze neschopní nebo méně schopní ministři, nikoli jejich stranická příslušnost.

Opakovaně jste mluvil o tom, že nejmenujete ministrem nikoho, kdo nemá negativní lustrační osvědčení, spekulovalo se však o možnosti, že by se takový člověk mohl stát vicepremiérem, je to pro vás přípustné?

Tak já to zaprvé pokládám za naprostou pitomost, ale současně už jsem navrhl jak panu Babišovi, tak panu Sobotkovi řešení, které, jak se zdá, je akceptováno. Jak známo služební zákon z roku 2002 nevyžaduje lustrační osvědčení od ministrů a to, že tento zákon, přijatý mojí vládou, byl více než 10 let odkládán, rozhodně není moje vina. Přijměme tedy tento služební zákon a já jako gesto dobré vůle vůči panu Babišovi, v případě když v prosinci tento zákon projde prvním čtením, to budu považovat za dostatečnou garanci, abych jmenoval pana Babiše ministrem financí, to zaprvé. Zadruhé, proč jsem řekl, že to je pitomost. Vicepremiér, který není současně ministr, a já s tím mám zkušenosti ze své vlády, je loutka, které se po německém vzoru říká „title ohne mittel“, to znamená má jako Karolina Peake kancelář, má sekretářku, má pět nebo deset zaměstnanců, ale představa, že bude řídit ministry, kteří mají několikasetčlenný aparát, je naprosto naivní a může se zrodit pouze v hlavách některých novinářských komentátorů, kteří politice vůbec nerozumějí, a proto o ní často píší. Samozřejmě, že pan Babiš může být vicepremiérem, ale pouze tehdy bude funkční, bude-li současně ministrem, v daném případě ministrem financí, a ať dokáže, co umí, dejme mu šanci. Kdyby se stal jenom vicepremiérem, byla by to ozdoba vlády, jakýsi fíkus nebo oleandr, ale to je asi tak všechno.

My jsme tady trochu načali to téma lustrací a lustračního osvědčení. Objevily se v poslední době názory, že 24 let po revoluci je zákon o lustracích překonaný, sdílíte to, jaký je váš pohled na na ten zákon?

V zásadě ano, jsou dvě možnosti, buď ten lustrační zákon vyprší sám sebou, to znamená díky generační obměně, anebo se zruší, protože se domnívám, že už teď splnil svoji funkci a nemá cenu ho dále prodlužovat.

Takže byste byl spíš pro tu druhou variantu?

Spíše pro tu druhou variantu, ale nepokládám to za kardinální záležitost.

Možná teď trošku přesunujete to sestavování vlády, vy jste také v týdnu oznámil, že přesouváte pravomoc udělování milostí na ministerstvo spravedlnosti. Jak si to technicky představujete? Bude to tak, že ministerstvo připraví veškeré podklady a vy pak stále učiníte to konečné rozhodnutí komu milost udělit a komu ne?

No tak já vás nechci poučovat, ale rád bych konstatoval, že toto je návrat k praxi z doby Václava Havla. Já jsem veřejně prohlásil již v prezidentské kampani, a sliby se mají plnit, že s výjimkou nevyléčitelně nemocných nebudu milosti nikomu udělovat a stejně tak nebudu vyhlašovat ani amnestii. Takže se nemůže stát, že jako v minulosti milost dostane otcovrah nebo populární cyklista, který v autě ze své viny zabil tři lidi, nebo daňový podvodník, kterému byla milost udělena ze zdravotních důvodů, načež se po udělení milosti zázračně uzdravil. To je slib, který jsem tímto rozhodnutím splnil a technicky to samozřejmě znamená, že z těch žádostí o milost mají pracovníci ministerstva spravedlnosti vytřídit pouze ty případy, kdy ten člověk je ve vězeňské nemocnici, je nevyléčitelně nemocný, má rodinné zázemí, protože nemá cenu ho vyhodit na ulici a samozřejmě nedopustil se tak závažného trestného činu, jako je například vražda. Všechny tyto podmínky jsem říkal v průběhu prezidentské kampaně a všechny tyto podmínky budou mnou splněny.

Na základě těch kritérii, které jste právě popsal, a těch případů, které jste už měl možnost prostudovat, chystáte se v nejbližší době někomu udělit milost?

Zatím ne, dostal jsem několik žádostí, například od otce, který utopil svoji dceru ve studni, což je samozřejmě vražda a podle kritérií, které jsem vám právě uvedl, samozřejmě milost v tomto případě neudělím. Dokonce ani kdyby opravdu umíral.

Zeptal bych se trošičku technicky - k Hradu. Vy už máte teď na Hradě nového pana mluvčího, psalo se v médiích, že se chystají nějaké další změny.

Chystají se změny, ale to už proběhlo trochu mimo vaši pozornost, byl vyměněn vedoucí právně legislativního odboru. Nastoupil zde velmi zkušený právník pan Pelikán, takže je to další zlepšení situace. Nevím o žádných dalších personálních změnách, které by na hradě proběhly.

Co se týče chybějící bezpečnostní prověrky pana kancléře, je to stále..

Pan Mynář se sám dobrovolně rozhodl, že požádá o nejvyšší stupeň prověrky, to je přísně tajné, aniž by mu to zákon ukládal. U té prověrky se musí svléknout obrazně řečeno donaha za posledních dvacet let, a protože si je jistý, že se ničeho nezákonného nedopustil, příští týden předloží NBÚ žádost o prověrku na nejvyšší bezpečnostní stupeň, aniž by mu to, a to znovu opakuji, zákon ukládal. Tady je obecně rozšířeno tvrzení, že kancléř má prověrku ze zákona. Není to pravda, žádný takový zákon neexistuje, ale já vítám rozhodnutí pana kancléře, protože rozptýlí některé pochybnosti, které se občas objevovaly.

Tedy ta vaše slova z konce října, že pokud si neudělá nebo nezažádá o prověrku….

To samozřejmě platí, pokud si nezažádá nebo neudělá, na Hradě končí.

Pokud mu ji NBÚ do nějakého data nedá tak..

No tak samozřejmě pokud nedostane ve stanoveném termínu bezpečnostní prověrku, o kterou si sám řekl dobrovolně, tak není důvod, aby byl dále kancléřem, ale tím vám neříkám nic nového, to už jsem řekl tuším v Otázkách Václava Moravce asi tak před měsícem.

Jestli se můžeme posunout ještě k jednomu aktuálnímu tématu, a sice dvěma policejním prezidentům. Vy jste dnes jednoho z nich přijal a vyjádřil jste mu důvěru a zároveň jste vzkázal, že by tu situaci už neměl řešit současný ministr vnitra. Jak by podle vás ta situace měla být řešena?

Tak především si myslím, že by bylo dobré, kdyby se nový ministr vnitra poradil i ve vládě o policejním prezidentovi, no a zadruhé, i když jsem zásadním oponentem toho, aby Rusnokova vláda v demisi nedělala nic, protože každá udržovací vláda musí každý týden řešit desítky detailů, o čemž se zpravidla vůbec neví. Tam je až 50 bodů na jednání naprosto technické povahy, tak v tomto konkrétním příkladě, protože policejní prezident by měl být v podstatě dlouhodobý, nikoli prezident, který se odvolává a jmenuje každého čtvrt roku, tak v tomto případě si myslím, že tato věc by se měla, ano, nechat na budoucího ministra vnitra, ale já bych jenom oproti té tiskové zprávě dodal i na budoucí vládu, protože každý rozumný ministra vnitra ten svůj návrh s vládou projedná.

Podobné důležité strategické rozhodnutí je prolomení limitů těžby, myslíte si, že to by měla ještě dotáhnout vláda premiéra Rusnoka, který říká, že na to politická vláda nemá odvahu?

Já sám jsem zastánce prolomení limitů těžby. Samozřejmě, že definitivní rozhodnutí musí opět udělat budoucí vláda, ale nemám nic proti tomu, jestliže přípravné práce, a tím mám na mysli konkrétně například usnadnění jednání mezi těžaři a občany dotčených oblastí, budou provedeny už teď. Ale znovu opakuji, přípravné práce nejsou totéž co prolomení limitů, to je strategické rozhodnutí, strategické rozhodnutí má přijímat budoucí vláda, a naopak ta řekněme překlenovací vláda má nejenom právo, ale dokonce i povinnost připravit pro toto rozhodnutí podklady, to se mimo jiné týká například i gripenů, kde nepochybuji o tom, že se nová vláda rozhodne způsobem, který celkem, pokud vím, sdílí všechny nebo téměř všechny politické strany. No ale nevidím důvod, proč by přechodná překlenovací vláda měla strategické rozhodnutí přijímat. Přípravné práce ano, a to se právě plete právě v otázce těžebních limitů, něco úplně jiného je dohodnout se, že těžební společnosti mohou na základě novely horního zákona, která zakazuje vyvlastňování kvůli těžbě, začít jednat s dotyčnými občany případně obcemi, a něco jiného je rozhodnutí o prolomení limitů.

Pan Sobotka vás žádal o to, abyste tuhle záležitost strategických rozhodnutí vlády do budoucna konzultoval s panem Rusnokem a vyzval ho k tomu, aby jeho vláda žádná strategická rozhodnutí nepřijímala..

Tak já pana Rusnoka budu konzultovat v sobotu, kde mám v Lánech pravidelnou poradu týmu svých expertů, jehož je pan Rusnok členem. Já samozřejmě respektuji autonomii vlády, to znamená, prezident má dát pouze doporučení, ale to doporučení jsem vám už teď řekl nejenom v otázce prolomení těžebních limitů, ale například i v otázce policejního prezidenta. Tiskový mluvčí už tiskovou zprávu vydal a, jak vidím, vy už jste jí četl.

Dobře, tak děkujeme.

Tak vidíte, ani to nebolelo.