Vsetínská radnice dražila ztráty a nálezy

Vsetín - Zasedací místnost vsetínských zastupitelů se dnes proměnila v aukční síň. Po dvou letech tamní radnice dražila věci ze ztrát a nálezů. Zájem nakonec předčil očekávání. Lidé si až na jediné odvezli 14 kol, tři mobilní telefony a dva počítače. Dohromady dražba vynesla necelých sedm tisíc korun.

Zvědaví a nedočkaví Vsetíňané přišli do improvizované aukční síně ještě před dražbou. Mezi téměř dvacítkou nabízených předmětů si pečlivě vybírali věci, které jiný zapomněl venku a poctiví nálezce je přinesl na radnici. Půl roku se ale o ně nikdo nepřihlásil. „Za poslední dva roky evidujeme 15 jízdních kol, jsou tady nějaké mobilní telefony a dva kusy počítačové techniky. Přičemž u těch kol je nejčastějším místem, kde se najdou, okolí restauračního zařízení,“ vysvětlila mluvčí vsetínské radnice Jana Čadová. 

Video Hovoří mluvčí vsetínské radnice Jana Čadová
video

Hovoří mluvčí vsetínské radnice Jana Čadová

Kola dnes dražitele lákala nejvíc. Například Pavlu Manišovi jej někdo před pár týdny ukradl. Teď si přišel vybrat nové. „Já jsem zedník, mně to slouží. Mám ruksak na zádech, sedmu si na kolo a dostanu se do práce. Udělá mně to službu,“ vysvětlil účastník dražby Maniš. 

Vyvolávací cena všech věcí byla od padesátikoruny do pětistovky. Licitátorka vzala zavděk kladívkem, kterým radní jindy poklepávají na základní kameny. A lidé přihazovali po třiceti korunách. 

Co říká o ztrátách a nálezech zákon?

Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do šesti měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví této obce.

Přihlásí-li se vlastník věci, která byla odevzdána obci, před uplynutím lhůty 6 měsíců od jejího odevzdání obci, je vlastník věci povinen nahradit obci náklady, které jí v souvislosti s opatrováním věci vznikly.


Pavel Maniš nakonec koupil kola dvě. Vsetíňanska Hana Hříbková si odvezla domů hned tři bicykly - pro manžela, kterému se prý před vlakovým nádražím ztrácí jedno kolo za druhým. 

Až na jedno kolo se nakonec vydražilo vše. A zájem předčil očekávání. Výtěžek z dražby byl téměř sedm tisíc korun. Vsetínská radnice je v tomto směru spíš výjimkou. Většina měst ve Zlínském kraji přiznává, že věci ze ztrát a nálezů si zájemci sice můžou odkoupit na vlastní žádost, nicméně většina z nich skončí ve sběru nebo na skládce.