AVÍZO: Kavárna Universitas aneb Na slovíčko s vědcem v Pardubicích

V úterý 10. prosince od 19:00 hodin pořádají studenti Univerzity Pardubice další z neformálních večerů o zajímavostech ze světa moderní vědy. Tentokrát pod novým názvem – Kavárna Universitas aneb Na slovíčko s vědcem: Idea univerzity mezi Humboldtem a dneškem. Akce se uskutčení v Klubu 29 v Pardubicích.

Prosincová kavárna přinese povídání na téma Idea univerzity mezi Humboldtem a dneškem. Přednášet bude PhDr. Aleš Prázdný, Ph.D. - ve své přednášce seznámí posluchače se základními východisky reformy univerzity, kterou v 19. století připravil Wilhelm von Humboldt (1767–1835), a bude sledovat jeho motiv obnovy vzdělanosti v myšlení filosofů 20. století – K. Jasperse a H. G. Gadamera. Mezi jejich ústřední témata náleží např. úkoly univerzity, tj. jednota učitelů a žáků, jednota bádání a učení, které mají sloužit formování duchovního života, otevřenosti pravdě nebo ohrožení univerzity pouhou odborností a hromaděním poznatků na úkor rozvoje kritického myšlení a tázání.

„Účastníci dostanou odpovědi např. na otázky, co může a má očekávat student od univerzity. Zda je na univerzitě stále ještě aktuální princip duchovní aristokracie nebo jaký je význam akademických svobod a samosprávy,“ přibližuje téma přednášky jedna ze studentských organizátorů Kateřina Šraitrová.

Přednášející PhDr. Aleš Prázný, Ph.D. studoval filosofii, religionistiku a teologii na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Doktorské studium filosofie absolvoval na tamní Pedagogické fakultě. Působí na Katedře filosofie Fakulty filozofické v Pardubicích. Zabývá se politickou filosofií, etikou a filosofií výchovy. V současnosti je řešitelem projektu Idea univerzity.

Cyklus neformálních diskusních večerů vědců a zájemců o vědu a vědění z řad široké veřejnosti je zasvěcený společnému hledání otázek a odpovědí na předem domluvené téma a dává návštěvníkům možnost se v neformálním prostředí kaváren zeptat odborníků na to, co je zajímá.

Klub 29 – Začátek v 19 hodin. Vstup je volný.

Zdenka Černá, Univerzita Pardubice