Nesvéprávný muž žije na ulici

Ostrava – Jsou psychicky nemocní a místo toho, aby podstupovali léčbu, žijí na ulici jako bezdomovci. Jde o fenomén, na který upozorňují psychiatři i odborníci na sociální vyloučení. Seznamte se s příběhem Pavla Kavendy, bezdomovce, který je nesvéprávný, a ani s pomocí lidí z okolí místa, kde přespává, se zatím nedaří zařídit pro něj střechu nad hlavou.

Pavel Kavenda přespává nedaleko rušné křižovatky na jednom z ostravských sídlišť. Na dotaz, kde bydlí, ukazuje vlhkou deku a několik tašek, ve kterých kromě kartáčku na zuby nic užitečného nemá. Nevlastní občanský průkaz a neví, kolik je mu let. Není opilý, neužívá omamné látky, jen stále opakuje, že je mu zima.

V takovém stavu poznal Pavla Kavendu i pan Petr Srnec a rozhodl se jednat. Zjistil, že ho soud zbavil svéprávnosti a opatrovníkem ustanovil městský obvod. Dopisy i osobními návštěvami usiluje o to, aby bylo o evidentně psychicky nemocného muže postaráno. „Trvalé umístění v nějakém slušném zařízení, kde by žil v pohodě a v klidu s ostatními. Protože je nesvéprávný, tak ho musí neustále někdo hlídat, to je vše,“ podotkl Petr Srnec.

Video Reportáž Marty Pilařové
video

Reportáž Marty Pilařové

„Naše pracovnice za ním opravdu téměř denně jezdí, nabízí mu, že ho doprovodí na zařízení Armády spásy, ale on nechce a zůstává na ulici. Já vám nedokážu říct, proč to odmítá. Prostě je to jeho způsob života,“ tvrdí mluvčí obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Jana Pondělíčková. Obvod Pavlu Kavendovi zaplatil noclehy v azylovém domě, on tam ale většinou nechodí. Je ovšem otázka, zda je toho vůbec schopen.

Podle právníků a psychiatrů oslovených Českou televizí je úřad povinen konat, i když nesvéprávný člověk péči odmítá, pokud svým chováním ohrožuje okolí nebo sám sebe. To pan Pavel Kavenda splňuje – odmítáním péče se vystavuje nebezpečí smrti z podchlazení.

„Já bych jim chtěl tímto vzkázat, že jsou za to zodpovědní. A jestli na to někdo nepoukáže, tak já to rozhodně budu a řeknu jim, že ho zabili,“ dodal pan Petr Srnec. „Ústavní zařízení nařizuje lékař. My jsme ho kontaktovali, ale bylo nám doporučeno, že to není potřeba,“ vyjádřila se mluvčí obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Jana Pondělíčková.

Radnice Moravské Ostravy a Přívozu je opatrovníkem třiapadesáti lidí, které soud zbavil svéprávnosti zejména z psychických důvodů. Po celé České republice mohou být takových lidí tisíce, přesná statistika neexistuje. Odborníci se shodují, že zákony péči o nesvéprávné bezdomovce umožňují, hodně ale záleží na vůli těch, kteří ji mají zajistit.