Místo, kde odpočívají Pernštejnové

Doubravník – Starobylá ves, o níž pocházejí záznamy už z roku 1208, je dnes městysem s osmi stovkami obyvatel. Dominantou jihomoravské obce Doubravník, ležící asi deset kilometrů od Tišnova, je Kostel Povýšení svatého Kříže, kde je pernštejnská hrobka.

Kostel Povýšení svatého Kříže byl vystavěn ve druhé třetině 16. století jako rodové pohřebiště Pernštejnů, což dokládá i nápis nad vstupním portálem kostela.

„Staveny tohoto klastera zapoczato bylo za panowany urozeneho pana pana Jana z Pernssteina a na Helfenssteinie etc a dokonano nakladem Urozenych panuv pana Jaroslava pana Vratislava a pana Woytiecha Bratrzy Wlastnych z Pernssteina synuv geho Milosty kteryzto klasster Wystaven Ke czti a chwale panu Bohu Wssemohucymu a Ku pocztiwosti a pohrzebu Rodu panuv z Pernssteina gich milosti letha 1535 za panowani Urozeneho pana Wratislava 1557.“

Zdroj: Doubravník


Pod kněžištěm leží rodová hrobka. Po třinácti kamenných schodech lze sestoupit do podzemní místnosti.

Původní cínové a stříbrné rakve odvezli v 17. století Švédi jako válečnou kořist, v hrobce zbyly jen vysypané kosti. Po obvodu presbytáře je ve zdech umístěno celkem šest náhrobních kamenů: Kateřiny z Pernštejna, Johanky z Liblic a Jana IV. Bohatého. Čtvrtý kámen patří Vilémovi II. z Pernštejna, za jehož vlády dosáhla rodová moc vrcholu. Zastával řadu úřadů, zejména byl komorníkem zemského soudu, nejvyšším českým maršálkem a nejvyšším královským hofmistrem.

Video Tři minuty z Doubravníku
video

Tři minuty z Doubravníku

Vratislav I. z Pernštejna, jemuž patří pátý náhrobek, nebyl nijak významným členem rodu. Za ženu si vzal Ludmilu z Kunštátu, díky níž vyženil hrad Plumlov s městečkem, město Prostějov, Kostelec na Hané a mnoho vesnic. Rozšířil tak rodové panství Pernštejnů o velký majetek, který připadl jeho bratru. Vratislav totiž zemřel bezdětný.

Majitel posledního náhrobku, Jan II. z Pernštejna, se za husitských válek postavil na stranu kališníků. Hrad Pernštejn se tak stal opevněným sídlem husitů. Text na náhrobku oznamuje, že „léta Páně 1475 zemřel urozený pán, pan Jan z Pernštejna, ve čtvrtek večer na svátek sv. Tomáše apoštola. Modlete se za duši. Zhotovil mně Ondřej.“

/*json*/{"map":{"lat":49.421805724164,"lng":16.356410980225,"zoom":12,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.423815620348,"lng":16.353321075439,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/