Ostravici hrozí znečištění z koksovny

Ostrava – Pracovníci České inspekce životního prostředí zjistili, že toxické látky z ostravské koksovny Svoboda ohrožují řeku Ostravici. Vyhlásili proto v oblasti naléhavý stav. Starou ekologickou zátěž musí nyní zlikvidovat stát. Už vyhlásil výběrové řízení za více než dvě sě milionů.

Ostravské koksovny vyráběly za vrcholného socialismu čtyři miliony tun koksu ročně. Dědictví minulosti ale stále číhá pod zemí. „Průzkumy zjistily masivní kontaminaci dehtovitými látkami, benzenem,“ uvádí náměstek ředitele České inspekce životního prostředí v Ostravě Daniel Grůza.

Vedle areálu koksovny přitom teče řeka Ostravice. Podle posledního měření se právě jejím směrem kontaminace šíří. „V Ostravici žijí nějaké ryby, nějací živočichové, a ti by samozřejmě mohli být těmito látkami kontaminováni. Dále by se ty látky mohly šířit do celého potravinového řetězce,“ vysvětluje ředitel firmy provádějící průzkum Michal Kofroň.

Video Reportáž Michala Poláška
video

Reportáž Michala Poláška

Podle odhadů je v půdě pod koksovnou téměř 400 tun toxických látek. Nejnebezpečnější je benzen. „Benzen se dříve v hojné míře používal jako rozpouštědlo. U lakýrníků a natěračů se často vyskytovala leukémie,“ říká vedoucí chemických laboratoří Hana Gříbková z Povodí Odry. Česká inspekce životního prostředí označila stav jako naléhavý. Úředníci se obávají případné havárie a masivního úniku toxických látek do vody.

Ministerstvo financí už vyhlásilo zakázku na čerpání kontaminovaných vod z podzemí. Má stát 210 milionů a vybraná firma bude koksovnu sledovat ještě dvacet let. „Jde o škody vzniklé za minulého režimu. Stát se při privatizaci zavázal, že takové škody odstraní,“ uvádí mluvčí Ministerstva financí Ondřej Šrámek.

Největší ekologickou zakázkou v Moravskoslezském kraji je likvidace ostravských lagun. Dosud stála tři miliardy korun, už více než rok ale práce stojí. Ropných kalů je více, než se původně čekalo.