Olomoucké arcibiskupství požádalo o vrácení zámku v Kroměříži

Olomouc – Olomoucké arcibiskupství potvrdilo zájem o kroměřížský zámek. Dnes přišla na Národní památkový ústav žádost o jeho vrácení. Zámek, který v minulosti sloužil jako reprezentační sídlo olomouckých arcibiskupů a biskupů, patří spolu s přilehlými zahradami do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Jeho získání by proto pro církev mělo symbolický význam.

Olomoučtí arcibiskupové koupili Kroměříž, tehdy jako trhovou osadu, už v roce 1110. Zámek přestavěli do současné podoby na konci 17. století. „Požádali jsme o zámek, protože tvoří jen celek s inventářem, který nám nepřestal patřit. Byl bych proto rád, kdyby kvůli zachování zámku a toho, co v něm je, byla celistvost,“ uvádí arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Jan Graubner.

Olomoucké arcibiskupství spolupracuje se správci zámku 15 let. Církvi už patří desítky tisíc předmětů v zámeckých expozicích. Nejznámějším dílem v galerii je Tizianův obraz Apollo a Marsyas, který je již dnes v majetku Arcibiskupství olomouckého, podobně jako většina inventáře. „Samozřejmě, že i my budeme k případné změně nahlížet s určitým očekáváním, co to přinese. Protože je to změna majitele a způsobu managementu,“ komentuje situaci kastelán Arcibiskupského zámku Kroměříž Martin Krčma. „Věřím, že se nám podaří domluvit se se správou takovým způsobem, aby se starali dál, tak jako se starají, aby návštěvník nepoznal, že se něco změnilo,“ Jan Graubner.

Video Reportáž Moniky Bezuchové
video

Reportáž Moniky Bezuchové

Národní památkový úřad má nyní půl roku na to, aby žádost římskokatolické církve vyhodnotil a uzavřel případně dohodu. Podle informací Ministerstva kultury církve a náboženské společnosti zatím požádaly o více než 67 tisíc pozemků a 820 staveb. Do 31. prosince, kdy mohou žádosti posílat, se celkové počty ještě změní.