Adventní jarmark v Okříškách

Základní škola Okříšky pořádala Adventní jarmark. S nápadem na jeho uspořádání přišla za dětmi do školního parlamentu paní ředitelka. Do přípravy se zapojili žáci ve velkém počtu – menší děti v hodinách pracovních činností, větší v době výtvarné výchovy, další v keramickém nebo výtvarném kroužku. Stranou nezůstaly ani děti ze školní družiny.

Každá třída vyráběla jiný dárek. Vystavené dárky si pak zájemci mohli koupit ve školní jídelně. Výtěžek z jarmarku přesáhl částku 8 500 korun a bude použit na dobročinné účely.

Video Reportáž Sabiny Hekrlové
video

Reportáž Sabiny Hekrlové

Zájem o Adventní jarmark byl větší, než pořadatelé předpokládali. Proto chtějí akci v příštím roce zopakovat.

Adventní jarmark v Okříškách
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24