Večer pro inkluzi v Poběžovicích

Poběžovická škola je příkladem dobré praxe, kdy se daří zapojovat všechny žáky do hlavního vzdělávacího proudu. Je otevřená všem dětem, i těm, které pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí nebo mají speciální vzdělávací potřeby. O své zkušenosti se zařazováním všech žáků do běžné výuky a do volnočasových aktivit se podělila 2. prosince na akci pod názvem „Večer pro inkluzi“.

Setkání připravila škola v místním kině společně s Agenturou pro sociální začleňování a Člověkem v tísni. Mezi přítomnými byl také zástupce Ligy lidských práv. Liga počátkem listopadu udělila poběžovické škole ocenění Férová škola v Praze. Inkluzi podporuje i místní mateřská škola.

Video Reportáž Jany Mlatečkové
video

Reportáž Jany Mlatečkové

Účastníci večera si mohli prohlédnout některé fotografie ze života školy.

Večer pro inkluzi v Poběžovicích
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24