Betlémské světlo ozařuje Česko

Praha/Ostrava - Skauti i v sobotu rozváželi po republice betlémské světlo a rozdávali ho lidem. Do Česka ho dopravili už minulý týden z Vídně. Kdo je dnes nepotkal, může si pro novodobý vánoční symbol až do Štědrého dne přijít do jejich kluboven, do kostelů nebo na obecní úřady.

S modlitbou „prosíme Boha, našeho nebeského Otce, ať jeho světlo pronikne do srdcí všech,“ vyráželi před týdnem skauti na svou každoroční pouť za betlémským světlem do Vídně. V tamním kostele se sešli skauti z celé Evropy. Mezi nimi nechyběli ani ti z Brna. Převzít světlo, honem na vlak a zpátky domů. To byl v té chvíli jejich úkol. A včera se pak betlémské světlo rozzářilo i v pražské Svatovítské katedrále. „Nemůžeme si představit Vánoce bez světel. I když jsou Vánoce v noci, to světlo prozařuje tmu, a proto jsou Vánoce také velikou nadějí,“ vysvětluje kardinál a arcibiskup pražský Dominik Duka. 

Dnešní úkol byl  - dostat plamínek mezi lidi. A opět u toho byli skauti. Pražanům rozvážejí betlémské světlo i v historické tramvaji. Například pro Simonu Kadavou se jízda s betlémským světlem už stala součástí Vánoc. Letos se přidali i její rodiče. „Dcera se jako skautka účastní, tak se na ni chodíme dívat, je to pro nás taková hezká tradice,“ říká maminka Simona Kadavá. 

Betlémské světlo převzali ostravští skauti v sobotu ráno na svinovském nádraží. Akce se uskutečnila za velkého zájmu Ostravanů, kteří si po deváté přišli s lucerničkami, aby si mohli světélko odnést do svých domovů. Také věřící, kteří v neděli navštíví bohoslužbu v ostravské Katedrále Božského Spasitele, si jej mohou odnést.

Rakouští skauti takhle šíří myšlenku předvánočního pokoje a míru už od roku 1986. Jejich čeští kolegové se k nim přidali hned po sametové revoluci. „To světlo se postupně rozdávalo třeba u vlaku, postupem doby, jak vznikají vánoční trhy, kde se lidé schází, tak ho rozdáváme na těch trzích, abychom byli lidem blíž,“ svěřuje se vedoucí skautského oddílu Veronika Adámková. „Mně se to líbí, je to příjemné, je to další symbol Vánoc,“ dodává skautka Anna Šuchmannová. 

A zájem byl o něj velký i třeba na pražském náměstí Míru. Světlo z Betléma tak už dnes září u tisíců lidí doma.

Video Betlémské světlo v Česku
video

Betlémské světlo v Česku