Vánoční akademie v Borohrádku

Dne 19. prosince 2013 se uskutečnila 18. vánoční akademie ZŠ TGM Borohrádek, na které se představili téměř všichni žáci prvního a druhého stupně. Poslední týdny před akademií byly věnovány přípravě kostýmů, výrobě kulis a samozřejmě pečlivému nacvičování jednotlivých čísel. Diváci tak mohli obdivovat tanec prvňáčků v kostýmech sněhuláků, taneční vystoupení druháků a třeťáků, taneční vystoupení ZUŠ Týniště nad Orlicí, která má v ZŠ TGM Borohrádek své odloučené pracoviště, i moderní tanec a aerobic v podání děvčat z druhého i prvního stupně. Žáci čtvrté třídy diváky pozvali do cirkusu, páťáci na úsměvnou dramatizaci básně, šesťáci na Cimrmana a na planetu robotů, sedmáci na pohádku Popoluška.

K akademii tradičně patří gymnastické vystoupení žáků druhého stupně, při kterém nechybějí různá salta či obtížné přeskoky. Zazněly i písně rozmanitých hudebních žánrů. Závěr patřil deváťákům ve společenském oblečení a jejich interpretaci písně Půlnoční.

Diváci, kteří zaplnili aulu do posledního místa, odměnili vystupující zaslouženým potleskem. Na všech účinkujících byla vidět radost, s jakou svá čísla na pódiu předvádějí.

Video Žákovská akademie v Borohrádku
video

Žákovská akademie v Borohrádku