Vzácné renesanční reliéfy jsou kulturní památkou

Olomouc – Vzácné renesanční reliéfy ve Vlastivědném muzeu v Olomouci jsou kulturní památkou. Čtveřice kamenných desek se starozákonními výjevy totiž podle odborníků významně dokládá umělecké dění ve městě na konci 16. století.

Čtyři kamenné desky z maletínského pískovce znázorňují scény inspirované texty ze Starého zákona. Přesněji z druhé knihy Mojžíšovy zvané Exodus. „Vypovídají o tom, že se máme bát jakéhosi božího trestu, když něco nesplníme, když se nebudeme řídit zákony přírody, tedy zákony Boha,“ vysvětluje ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci Břetislav Holásek.

Desky pravděpodobně zdobily fasádu jednoho z olomouckých renesančních domů. Pak ale reliéfy zmizely a znovu byly objeveny až v 70. letech 19. století v olomoucké městské části Nová Ulice, kde zakrývaly vodovodní potrubí.

Video Reportáž Evy Knajblové
video

Reportáž Evy Knajblové

Zničené je do své správy získalo tehdejší Průmyslové muzeum Františka Josefa. V roce 1963 pak poprvé prošly rukama restaurátorů. Nakonec byly osazeny do ohradní zdi nádvoří Vlastivědného muzea, kde byly dalších padesát let vystaveny nepřízni počasí. Teď je znovu opravoval restaurátor. „Mně šlo především o to, aby se zachovala ta originální hmota, takže jsem se snažil zasahovat do těch modelačních částí co nejméně. Aby se prostě zachoval ten renesanční reliéf v plné hodnotě,“ uvádí restaurátor René Tikal.

Ministerstvo kultury v těchto dnech prohlásilo reliéfy za kulturní památku. Především proto, že doplňují mozaiku uměleckého dění v Olomouci před čtyřmi stoletími. „Památková hodnota předmětů zároveň spočívá i ve faktu, že dokládají provázanost jednotlivých uměleckých odvětví v renesanci, kdy grafické listy posloužily jako předloha pro sochařství v kameni,“ tvrdí tisková mluvčí Ministerstva kultury Anna Ješátková.

Vzácné reliéfy jsou nyní k vidění v prostoru před velkým výstavním sálem v přízemí olomouckého Vlastivědného muzea.