Brňané mohou znovu podávat připomínky k územnímu plánu

Brno – Už druhou verzi návrhu aktualizace územního plánu zveřejnilo na svých webových stránkách Brno. K té první lidé poslali loni v létě téměř tisíc námitek. Na základě jejich připomínek i připomínek dalších orgánů státní správy město vytvořilo upravený návrh. Řada kontroverzních bodů v něm ale zůstala.

Oproti první verzi zmizelo z návrhu změn územního plánu hned několik sporných bodů. Brno například vyňalo z návrhu otázku výstavby víceúčelového domu na místě bývalého obchodního centra Obzor v městské části Lesná nebo nového bytového domu v Medlánkách. Město rozhodlo, že o jejich výstavbě se bude jednat samostatně.

„Zároveň v aktualizaci zůstávají kontroverzní věci, které nebyly vyřešeny. Je tam skrytý útok na ochranu zeleně, který za posledních dvacet let nepamatujeme. Navrhuje se, že se v zeleni budou moct stavět komerční stavby, a navíc to bude čistě na rozhodnutí stavebních úřadů. To nepovažujeme za dobré,“ okomentoval jeden z problematických bodů opoziční zastupitel Martin Ander (SZ).

Aktualizovaný dokument, pokud bude v současné podobě schválen, umožní také vytvoření nových parkovacích míst v městských vnitroblocích a na vybraných místech navyšování indexu podlahové plochy – jinými slovy stavbu vyšších obytných domů nebo kancelářských budov v lokalitách, kde to dosud nebylo možné.

Tato změna by se mohla dotknout například sídliště Majdalenky v městské části Lesná. Tady už se lidé postavili proti stavbě budovy, kterou chtěl investor zvětšit – ze čtyřpatrové budovy měla být devítipatrová. Plán zastavil až soud. Se změnou územního plánu by se investorovi cesta k naplnění jeho plánu znovu otevřela. „Nesouhlasíme s tím, protože životní podmínky se tím nevylepší. Zástavba bude daleko hustší, občanská vybavenost tady není, parkovat se také příliš nedá,“ okomentovala situaci předsedkyně občanského sdružení Majdalenky Karla Hofmannová.

Opozice kritizuje i to, že Brňané nejsou o plánovaných změnách dostatečně informováni. „Pořád platí, že je to obří, nepřehledný dokument, který nelze s veřejností projednávat bez aktivní informační kampaně. Město ovšem tuto kampaň nedělá. Sami proto budeme občany vyzývat, aby podávali spoje připomínky. Věřím, že tak jako v minulosti se podařilo řadě věcí zabránit, rovněž tady to bude mít svůj smysl,“ dodal Ander.

Město se brání, že o podobě aktualizace s Brňany, neziskovými organizacemi i s orgány státní správy jedná. „Hledání správného řešení je těžké, nedokážeme vyhovět všem, každému názoru, ale chceme, aby nakonec převážil nadpoloviční názor,“ řekl náměstek brněnského primátora Ladislav Macek (ČSSD).

Kritici návrhu nadále vyčítají také nepřehlednost – zorientovat se v plánech, které radnice zveřejnila na svém webu, je pro laika téměř nemožné. „Územní plán je územní plán. Není to dokument pro běžného uživatele, který nemá žádné znalosti územního plánování. Ale každý, kdo má zájem zjistit, jaké změny proběhnou v jeho okolí, se může obrátit na odbor územního plánování, kde mu problematiku podrobně vysvětlí,“ dodal Macek.

  • Návrh změn územního plánu je pro veřejnost až do 11. 2. k dispozici v budově Magistrátu města Brna v Kounicově ulici v zasedací místnosti č. 426 ve IV. patře. Vždy je zde přítomna služba, která zodpoví základní odpovědi na dotazy veřejnosti. Aktualizace je zpřístupněna v pondělí a středu 8:00 – 17:00, v úterý a čtvrtek 8:00 – 15:00 a v pátek 8:00 – 14:00.
  • Návrh je dostupný také na webových stránkách města.
  • Veřejné projednání s odborným výkladem zpracovatelů se bude konat v úterý 4. února 2014 v 17:00 v sále Zastupitelstva města Brna na Dominikánském náměstí v Brně.

Druhé kolo připomínek končí 11. února, předtím se o plánovaných změnách územního plánu mohou lidé dozvědět více informací přímo na magistrátu nebo na veřejném projednávání, které je naplánované na 4. února. Novou podobu plánu chtějí zastupitelé schválit v květnu.

Územní plánÚzemní plán je druh územně plánovací dokumentace, který se snaží o co nejvhodnější prostorové a funkční uspořádání území v krajině a její využití. Územní plán si klade za cíl nalézt takové kompromisy, které by umožnily další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a společenství lidí obývající dané území. Územní plán by se měl snažit naplnit potřeby současné generace tak, aby umožnil existenci a přežití i generací příštích.

(zdroj: Wikipedie)