Ministr průmyslu a ředitel OKD podepsali Memorandum o porozumění

Ostrava – Ministr průmyslu a obchodu Jiří Cienciala a ředitel OKD Dale Ekmark podepsali v závodě Důl Paskov na Frýdecko-Místecku Memorandum o porozumění. Cílem je určit, zda a v jakém rozsahu se bude stát finančně podílet na uzavření Dolu Paskov, zda a jak budou stát a těžební firma spolupracovat na zmírnění dopadů útlumu. Z memoranda svítá naděje na prodloužení těžby do roku 2016 i případný odkup dolu státem ve veřejném zájmu. Jasno má být do konce března.

Mluvčí ministerstva Jana Dronská vysvětlila, že memorandum vzniklo z iniciativy OKD na základě řady jednání mezi zástupci ministerstva a firem OKD i NWR. Definuje rozsah a způsob spolupráce na přípravě opatření, jejichž cílem má být zmírnění sociálních důsledků plánovaného uzavření Dolu Paskov. Vychází také z jednání speciální pracovní skupiny pro Moravskoslezský kraj a usnesení vlády. Součástí memoranda je vznik další expertní skupiny.

„Podpis memoranda je důležitým krokem pro budoucnost Dolu Paskov a může významně přispět k tomu, aby dopady případného uzavření dolu na regionu byly co nejmenší,“ uvedl ministr Jiří Cienciala.

Video Reportáž Michala Poláška
video

Reportáž Michala Poláška

Ministerstvo v dokumentu mimo jiné deklaruje, že připraví pro vládu podklady k možnosti poskytnout OKD pro uzavření Dolu Paskov státní podporu, případně i návrh na nabytí tohoto dolu do majetku státu ve veřejném zájmu za jednu korunu českou.

OKD zase slibuje ochotu přehodnotit své rozhodnutí uzavření šachty do konce letošního roku a prodloužit na své náklady těžbu o dva další roky - tedy do konce roku 2016. K tomu by byla firma ochotna za předpokladu, že dostane státní podporu na technickou likvidaci dolu a na sociální dávky propuštěným zaměstnancům Dolu Paskov.

Mluvčí ministerstva Jana Dronská doplnila, že speciální expertní komise složená ze zástupců státních institucí a OKD provede analýzu možných variant. „V následujících týdnech budeme společně a intenzivně pracovat na opatřeních k minimalizaci negativních dopadů tak, aby do konce března 2014 bylo jasné, jestli, jak a v jakém rozsahu stát poskytne státní podporu k uzavření Dolu Paskov,“ shrnul Cienciala.

Jiří Cienciala
Zdroj: ČT24
Autor: Roman Vondrouš

Firma NWR, která je vlastníkem OKD, už rozhodla, že ve Staříči skončí kvůli prodělečnosti těžba uhlí do konce letošního roku. Je tam zaměstnáno asi dva a půl tisíce lidí, další lidé pracují v dodavatelských firmách. Jde o jedno z úsporných opatření NWR, jejímž spoluvlastníkem je Zdeněk Bakala. Důvodem jsou špatné hospodářské výsledky společnosti.

Firma už propustila asi dvě stě padesát technicko-hospodářských pracovníků OKD, výrazně omezila spolupráci s externími firmami, přestěhovala své ředitelství. Proti uzavření Dolu Paskov protestují zaměstnanci v čele s odboráři. Několik hornických kolektivů už přešlo do karvinské části revíru, ve které se ještě naplno těží. Uplatnění v jiných šachtách mají najít i další horníci. Stovky jich ale skončí bez práce. Politici i sociologové se obávají velkého nárůstu nezaměstnanosti i sociálních nepokojů. Kromě společnosti OKD, která je největším soukromým zaměstnavatelem v kraji, mají problémy i další firmy, pracovní trh je přitom přesycený.