Ostrava podala kasační stížnost kvůli zamítnuté žalobě na stát

Ostrava – Ostrava podala Nejvyššímu správnímu soudu v Brně kasační stížnost kvůli zamítnutí žaloby na stát za znečištěné ovzduší. Jak informovala mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská, je to už druhá stížnost, kterou město v této souvislosti podalo.

Ostrava se žalobou z jara 2010 domáhala ochrany před údajně nezákonnými zásahy vlády, ministerstva životního prostředí a ministerstva dopravy, které podle města nedostatečně a neefektivně chrání čistotu ovzduší a nevytvořily funkční systém vedoucí k dodržování imisních a emisních limitů.

„Městský soud v Praze v říjnu 2013 naši žalobu na ochranu před nezákonnými zásahy v Ostravě zamítnul. Využili jsme možnosti a podali jsme kasační stížnost jako opravný prostředek,“ vysvětlila Vojkovská.

Balon měří kvalitu ovzduší
Zdroj: ČT24

Městský soud v Praze se žalobou Ostravy poprvé zabýval loni v březnu. Pražští soudci však tehdy žalobu odmítli bez detailního projednání, protože ji město podle nich nepodalo v zákonné lhůtě. Město však s tímto odůvodněním nesouhlasilo a obrátilo se tehdy poprvé na Nejvyšší správní soud, který rozhodl, že soud musí žalobu znovu řádně projednat. Ani pak s ní ale město neuspělo.

„Soud považuje za prokázané a nepochybné, že v moravskoslezském regionu jsou skutečně porušovány limity znečišťujících látek. Nezákonný následek je tedy nezpochybnitelný. Žalobce však neprokázal, že právě nečinností nebo pasivitou žalovaných správních orgánů došlo k nezákonnému důsledku,“ shrnula závěr senátu pražského soudu Ludmila Sandnerová.

Mobilní laboratoř pomůže měřit ovzduší
Zdroj: ČT24

Město přes opakovaný neúspěch u soudu avizovalo, že je znovu připraveno kasační stížnost podat. Čekalo pouze na písemné vyhotovení rozsudku. „V závěru minulého týdne byla v souladu se záměry města podána kasační stížnost proti všem žalovaným stranám," potvrdila Vojkovská.

Primátor Petr Kajnar z ČSSD opakovaně vyjádřil přesvědčení, že město má šanci s žalobou uspět. „Vycházím z toho, že největší část zodpovědnosti leží na vládě,“ vysvětloval Kajnar. Je naopak přesvědčen, že město udělalo pro zkvalitnění ovzduší maximum.

V Ostravě je dlouhodobě, zvláště na podzim a v zimě, špatná kvalita ovzduší. Limity pro polétavý prach bývají ve městě i několikanásobně překračovány. Kvalitu ovzduší ovlivňuje těžký průmysl, doprava, topení v domácnostech, část škodlivin proudí do regionu ze sousedního Polska. Město chystá v letošním roce speciální měření z balónu, které má určit, jak vydatné jsou jednotlivé zdroje znečištění.