AVÍZO: V Košticích odhalí novou zvoničku na památku utonulých z roku 1764

Spolek Vožekovo Koštice pořádá v sobotu 11. 1. 2014 v 16,30 pietní shromáždění k uctění 250. výročí neštěstí na koštickém přívoze. V roce 1764 se tam utopilo 20 lidí. Při této příležitosti bude během programu slavnostně odhalena dřevěná zvonička na památku obětí od autora Jana Švadlenky.

Koštice náležely k děkanství libochovickému, protože Křesín, kde se koštičtí pochovávali od dob nepamětných, ztratil svého faráře. Poslední byl Václav Slanina budyňský r. 1630 a po jeho smrti kostel křesínský osiřel, spravován jsa duchovními libochovickými. Koštice toužily míti ve své obci shromaždiště ke společné modlitbě, ana cesta do Libochovic dosti dlouhá a do Křesína, kde se služby boží konaly třetí neděli, v čas, kdy Ohře vystoupila z břehů, dosti obtížná se stala. Kostel sv. Antonína dostal r. 1751 povolení od litoměřické konzistoře k sloužení mše na den sv. Antonína a ve dni všední, v neděli a ve svátek, jen když nastane povodeň. Koštičtí využívali i svatostánku na Pátku, kam měli přes řeku snadnou a krátkou cestu. V onen tragický den se na horním toku Ohře hnuly ledy a když se místní vraceli z bohoslužby, smetly je valící se kry do vody, ze které nebylo úniku.

1895 - ledy na Ohři
Zdroj: ČT24
Autor: Irena Hellerová

15. ledna 1764 na den Jména Ježíš, když koštičtí z Pátku od služeb božích odešli, převážejíce se přes řeku, loďka přívozu se pod nimi převrhla a 14 osob koštických a 6 želevských se utopilo.

Byli to: 

Václav Trester, 24 let, ženich

Kateřina Tresterová, 18 let, sestra jeho

Kateřina Karfíková, nevěsta výše psaného Václava Trestera

Dorota Landermanová, 30 let

Rozálie Valtrová, 21 let, služka 

Kateřina Valtrová, 15 let, sestra její

Kateřina Šraukova, 20 let, služka

Marie Šubrtova, 40 let

Marie Vakrmanová, 32 let, dcera přívozníka

Kateřina Sunkovská, 36 let 

Anna Kolářova, 18 let, služka

Dorota Nováková, 24 let

Marie Magdalena Bauerová, 18 let, služka

Marie Magdalena Melicharová, žena pastuchy želevského

Další jména nejsou zaznamenána.

Koštice - 1920
Zdroj: ČT24
Autor: Irena Hellerová

Irena Hellerová, Koštice