Hasiči z Náchoda - Bělovse bilancovali činnost

Již po 131. se členové SDH Běloves sešli na výroční valné hromadě, aby se seznámili se zprávami o činnosti sboru, výjezdové jednotky a oddílu Mladých hasičů, stanovili úkoly a schválili rozpočet na další rok.

Schůzi, která se uskutečnila v sobotu 11. ledna v Bělovsi, tradičně zahájila starostka sboru – Šárka Cimbálníková. Ta následně přivítala hosty, mezi kterými nechyběl zástupce HZS KHK mjr. Martin Řehák a další funkcionáři. 

Členové byli seznámeni s celoroční činností sboru, výjezdové jednotky oddílu Mladých hasičů, dorostu a družstva žen za rok 2013. Starostka se mj. zmínila o pěkném třetím místě, na kterém se SDH Běloves umístili v celostátní soutěži „Dobrovolní hasiči 2013“. Také byla uctěna památka nejstaršího člena – pana Karla Kašpárka, který zemřel vloni v červenci ve svých nedožitých 108 letech.

Přítomní velmi ocenili aktivní přístup sboru k práci s mládeží, která není pouhou zájmovou činností, ale také sportovní aktivitou, mající celospolečenský význam – dokáže zachránit lidský život a pomoci ostatním v nejrozmanitějších situací bez nároku na odměnu. Poděkování obdrželi i všichni ti rodinní příslušníci, kteří morálně podporují a tolerují své partnery, aktivně pracující ve sboru. K nahlédnutí byla sborová kronika a několik blýskavých pohárů za loňský rok. Dále bylo několika členům předáno ocenění za aktivní a dlouholetou práci ve sboru.

Ing. Jiří Polák, jednatel a kronikář SDH Běloves